Saneringar av öar efter oljeläckan

Av de tre öar som nåtts av olja efter läckaget vid Bravikens pappersbruk ska två saneras. Arbetet inleds under onsdagen.

21 juni 2011 20:00

Det är öarna Kvistholmen och Tallholmen som drabbats av oljan
i sådan omfattning att de kommer att saneras.

Av de två öarna är det endast Kvistholmen som är bebyggd.

Det är dock inte människor som hotas av oljan, utan djurlivet.

Fångats av vassen
- Vi tog beslutet om sanering med tanke på det fågelliv som finns vid öarna, säger Madeleine Karlsson, miljö- och hälsoskyddschef på Norrköpings kommun.

Oljan som har nått Kvistholmen och Tallholmen har till stor del fångats upp av vassen som omger öarna.

Barriären har gjort att oljan inte nått stranden, däremot hotas fåglar eftersom de gärna samlas bland vassen.

Ingen större påverkan
- Men än har jag inte hört något om att man hittat fåglar som drabbats, säger Madeleine Karlsson.

Saneringsarbetet, som kommer att ledas av Bravikens pappersbruk, innebär att man helt enkelt tar bort den vass som drabbats av oljan. Madeleine Karlsson tror inte att detta kommer att påverka djur och natur nämnvärt.

- Det blir troligtvis inte någon större påverkan på lång sikt. Vassen växer upp igen och fåglarna kommer att återvända.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!