SD-politiker överklagar förtalsdom

Ordföranden för Sverigedemokraterna i Östergötland, Markus Wiechel, överklagar Göta hovrätts dom om förtal.

30 maj 2011 16:23

Det var i december 2009 som en okänd debattör skrev en kommentar på Markus Wiechels blogg. Där hävdade debattören att en namngiven socialdemokratisk politiker i Helsingborg var flerfaldigt straffad för bland annat misshandel. Detta var felaktiga uppgifter. Kommentaren hade inte granskats av Wiechel innan den publicerades, utan han menar att den togs bort så snart han fick syn på den. Tingsrätten slog dock fast att Wiechel ändå var ansvarig och att han därför gjort sig skyldig till förtal. Han dömdes att betala 5 000 kronor i skadestånd.

Ärendet överklagades till Göta hovrätt som gick på tingsrättens linje. Nu överklagar Markus Wiechel domen igen, till Högsta domstolen. "Ett flertal personer har tidigare haft tillgång till mina inloggningsuppgifter i syfte att rätta språkliga fel i mina texter eller kolla läsarnas kommentarer. Jag kan alltså inte anses ansvarig för en text som är skriven av en för mig helt okänd person", skriver Wiechel.

Även den utpekade politikern överklagar delar av hovrättens dom. Politikern vill att Markus Wiechel ska tvingas betala för ett införande av gällande dom i den socialdemokratiska tidskriften Frihet. "NN har utpekats som brottsling och bör i allmänhetens - främst i sina partikamraters - ögon bli rentvådd", står det i överklagan. Politikern vill också att Wiechel ska ersätta de 883 kronor som denne lagt ut för rådgivning.NT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!