Produktiv poet granskar allt

25 maj 2011 11:12

Det är så med humor att den fungerar som bäst mot en fond av desperation. Det djupaste allvar kan för ett ögonblick förvandlas till ett komiskt inslag - det är närapå som med skrattanfall vid begravningar.

Man kan inte kontrollera sig. Det högstämda blir lätt komiskt; därmed inte sagt att jag är en vän av ironi - tvärtom. Ironi är den feges sätt att gardera sina åsikter, sin livshållning.

Det är i den förtvivlan, mellan det profana och det epifana om man så vill, som man hittar Pär Thörn - i ständig rörelse, i ständigt uppbrott. Ingenting är för givet. Allt skall granskas; ställas om och varieras.

Pär Thörn är utan tvekan en av de mest förbryllande samtida poeterna i Sverige - och också en av de mer produktiva, om jag räknar rätt så utkom han med fem böcker under 2010, måhända en var ett samarbetsprojekt - men Thörn satte fanan högt. Han är en språkalkemist i den upplösta grammatikens tjänst.

Nu utkommer han med diktsamlingen Vad innebär det att föreslå någonting? (Låsningar). Och jag är som vanligt lika förbryllad som hänförd.

Han ställer omöjliga frågor och orimliga påståenden som alla bottnar i ett slags empirisk verklighet: "En av Elmérs söner, Anders Elmér, kan varken bekräfta eller/dementera några påståenden om faderns kontakter med ledande/socialdemokratiska politiker, eftersom Birger Elmér höll sitt/professionella liv skilt från familjen."

Ett par rader senare "Måste offren tilldelas röst?" Han använder sig uppenbarligen av ett slags litterär collagestil, men mer än så visar han på språkets både bedräglighet och inneboende kraft.

Litteratur

PÄR THÖRN

Vad innebär det att föreslå någonting (Låsningar)

Pequod

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa