Ett normbrott när kvinnor begår mord

Kvinnor som mördar eller försöker mörda någon döms oftare till rättspsykiatrisk vård. Bland kvinnor är det 1,5 gånger vanligare än bland män.

11 maj 2011 11:54

Kvinnor gör sig skyldiga till allt fler brott, men fortfarande går det fyra män på varje misstänkt kvinna. Av alla de personer som 2007 var misstänkta för brott var 20 procent kvinnor.

Men tendensen är att andelen kvinnor som begår brott blir allt större. Brottsförebyggande rådets statistik visar att antalet kvinnor som var misstänkta för hot och våld ökade med 90 procent mellan 1995 och 2007. Bland yngre kvinnor har ökningen varit ännu mer dramatisk, framför allt när det gällde misshandel av en annan obekant kvinna utomhus.

När det gäller dråp- och mordförsök ökar kvinnornas andel också. 2007 var 11 procent av de misstänkta för dessa grova våldsbrott kvinnor och 2010 hade andelen ökat till 12,9 procent.

Generella antaganden
Men varför är kvinnor mindre brottsliga än män? Förklaringarna till de stora skillnaderna har hittills byggt på teorier som utgår från generella antaganden om kvinnors och mäns egenskaper och beteenden. Kvinnor har ansetts, och anses ibland fortfarande, vara mer inriktade på omsorg om barn och familj. De anses också vara mer empatiska och mindre benägna att ta risker.

Annan forskning tittar på kriminalitet ur ett genusperspektiv och diskuterar bland annat om flickors erfarenheter under uppväxten kanske gör dem mindre brottsbenägna än pojkar. En annan fråga handlar om hur samhällets normer och värderingar påverkar könsrollerna.

Normbrott
- Kvinnor uppfattas som sjukare när de går över gränsen. Det är ett normbrott att som kvinna överhuvudtaget använda våld, säger Jenny Yourstone, som är forskare vid Kriminalvården och Centrum för våldsprevention vid Karolinska Institutet.

 

Läs mer i onsdagens Norrköpings Tidningar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!