Läkare åtalad för grovt bedrägeri

En privatläkare i Norrköping åtalades på tisdagen för grovt bedrägeri. Han misstänks ha lurat landstinget att betala ut cirka 650 000 kronor för patientbesök som inte gjorts.

3 maj 2011 12:34

Enligt åtalet har läkaren vid 397 tillfällen under tiden 2007 till juni 2010 tagit betalt för patientbesök som inte gjorts. Landstinget har tidigare kommit fram till att det handlar om 422 felaktiga räkningar på sammanlagt drygt 700 000 kronor. Man har dock bedömt att det skulle bli för tidsödande gå igenom allt material för att kunna styrka allt misstänkt fusk. Utredningen har försvårats av att tidsböckerna för åren 2007 till 2009 och första månaderna 2010 inte återfunnits. I böckerna antecknas patienternas besökstider. Läkaren säger sig inte veta vart de tagit vägen.

Fuskade redan 2002
Bland de hörda finns en kvinna som tidigare arbetat på mottagningen. Hon anställdes 2002 och har berättat att det fuskades redan då. På frågan om fusket pågått tigare än 2007 svarar läkaren:

- Ja, det är tänkbart.

Landstinget började granska läkarens räkningar efter en anonym anmälan till Socialstyrelsen.

Enligt avtalet med landstinget har läkaren bara haft rätt att få ersättning för en åtgärd per patient och besök. Genom att förvandla ett patientbesök till två har han kunnat ta betalt för två åtgärder, till exempel då en patient genomgått en ultraljudsundersökning och lämnat urinprov vid ett och samma besök.

- Jag tycker att man ska ha betalt för det man gjort. Det är min inställning, säger läkaren i ett förhör. Han förnekar brott, men säger sig villig att betala tillbaka de pengar han fått felaktigt.

Grovt brott
Åklagaren gör bedömningen att brottet beräknas som grovt då det skett systematiskt, har avsett betydande belopp samt varit ett allvarligt svek av det förtroende som finns mellan vårdgivare och landsting i vilket ersättningssystemet grundar sig.

Läkaren överlåter till sin försvarsadvokat, Rune Brännström, att svara på NT:s frågor.

- Min klient förnekar att han gjort sig skyldig till brott och anser inte att han skulle ha gjort något fel eftersom han har utfört alla åtgärder som han har skrivit upp och tagit betalt för, säger Rune Brännström som uppger att läkaren mår "ganska okej" och att det inte finns några formella hinder för honom att fortsätta praktisera sitt yrke under rättsprocessen.

Straffen för grovt bedrägeri är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!