Mamma dömd för barnmisshandel

Barnaga strider mot både svensk lag och FN:s barnkonvention. Det fastslår tingsrätten och dömer en mor som misshandlat sina två tonåriga barn till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.

29 april 2011 20:10

Modern fälls bland annat för att vid flera tillfällen ha slagit barnen med handen över ryggen och även slagit dem med en kvist från ett påskris. I rätten förklarade kvinnan att hon använt sig av våld i uppfostrande syfte. Barnen misskötte sin skolgång och lyssnade inte på hennes tillsägelser. Modern framhöll att hon själv fick aga som barn och inte hade en tanke på att det var förbjudet i Sverige.

Tingsrätten slår fast att kvinnans förklaring att hon kommer från en annan kultur där barnaga är inte är förbjuden inte kan beaktas. Att slå sina minderåriga barn är allvarligt, också om det sker i kulturer med andra värderingar framhåller tingsrätten.

Rätten pekar särskilt på FN:s konvention om barnens rättigheter från 1989, den så kallade barnkonventionen. Enligt den, understryker rätten, ska barn skyddas från alla former av fysiskt eller psykiskt våld från föräldrar och andra vårdnadshavare. Barn ska inte utsättas för aga eller annan förnedrande bestraffning och inget våld mot barn är försvarbart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!