Framtida spårväg till Söderköping utreds

Från Norrköping till Söderköping med spårvagn på 30 minuter. Så ser framtidsvisionen ut. En idéstudie som gjorts visar att det är möjligt.

15 februari 2011 13:32

Kostnaden för att dra spårväg mellan Norrköping och Söderköping uppskattas till 590 miljoner kronor. Men hur tidsplanen för detta stora projekt ser ut och hur det ska finansieras står skrivet i stjärnorna.

I går presenterade Eva Andersson, (S) kommunalråd i Norrköping samt Magnus Berge(C), kommunalråd i Söderköping, resultatet av den idéstudie de båda kommunerna låtit göra.

- Det här är en idé och man måste i ett första steg se om det finns någon realism i det, säger Magnus Berge.

Förlorar beslutsrätt
Nästa steg är att göra en förstudie.

Den 1 januari 2012 förlorar kommunerna sin beslutsrätt över sin egen kollektivtrafik. Förmodligen förflyttas den till landstinget, det direkta inflytandet minskar. Det är inget som oroar Magnus Berge.

- Regionen ställer upp i dag. Vi har ju Östgötapendeln.

Enligt idéstudien ska man med spårvagn kunna ta sig mellan resecentrum i de båda städernas stadskärnor på blanka 30 minuter.

Då räknar man med 4-5 hållplatser längs med sträckan och med en snitthastighet på cirka 70 kilometer i timmen.

Var tionde minut
- Hur många gånger man stannar under resan är den faktor som påverkar restiden mest, säger Per Lindström på ÅF-Infrastructure som gjort studien.

I studien räknar man med att spårvagnen ska avgå var tionde minut och ha en kapacitet på cirka 375 personer i timmen. Avgångstiderna ska synkroniseras med broöppningarna i Söderköping.

Ungefär 3 000 Söderköpingsbor pendlar till sina jobb i Norrköping dagligen. Och cirka 1 000 Norrköpingsbor åker till Söderköping varje dag för att jobba.

Majoriteten av pendlarna åker bil. Syftet med att dra räls den här sträckan är att få fler av pendlarna att åka kollektivt, vilket ligger i linje med de båda kommunernas mål.

Den nya spårvägen kommer att utnyttja befintliga spår, som just nu läggs fram till Navestad och därefter i stort sett följer E 22:s sträckning.

Men det finns avvikelser. Det blir till exempel en sväng in till Brånnestad där man planerar dubbelspår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hassler