Sanering dröjer

Ruinerna efter Gusums Bruks gamla fabrikslokaler revs förra året efter en lång och besvärlig procedur.

Nu väntar nästa etapp, saneringen av förorenad mark som läcker ut gifter, vilken beräknas starta år 2013.

26 januari 2011 12:12

Att det tog tid att riva de stora tegelbyggnaderna, som stått öde i tio år och var mycket förfallna, berodde på ägarbyten och konkurser som förhalade möjligheterna för kommun och länsmyndigheter att kunna agera.

Sedan augusti 2010 är byggnaderna borta. Nu återstår att få bort gifterna i marken. Projektledaren Anette Källman tror att det kan ta ett par år innan grävskoporna åter kan ta området i besittning för marksanering.

-  Det läcker ut ett par hundra kilo koppar och lika mycket zink årligen där bruksbyggnaderna låg. Men vi måste göra fler provtagningar, dels där husen låg, dels asfaltplanen vid röda ladan och busstationen, säger Anette Källman.

Men var inte alla undersökningar och beslut klara innan rivningsprojektet startade?

- Det här arbetet är något av en flerstegsraket som började för flera år sedan och det är många steg att passera. Visst har det gjorts undersökningar och provtagningar, men vad det handlar om nu är kompletterande provtagningar.

Läs mer i dagens tidning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!