Många elever okritiska till Wikipedia

I dag är det tio år sedan Wikipedia drogs igång. Läraren Martin Wilson i Linköping forskar om skolelevers användning av Wikipedia.

15 januari 2011 13:13

- Som lärare ser jag inte Wikipedia vare sig som en frälsning eller ett hot, säger han.

Martin Wilson, lärare i samhällskunskap och historia på Folkungaskolan, håller just på att slutföra sin licentiatuppsats, där han bland annat intervjuat ungdomar och deras förhållningssätt till Wikipedia. Arbetsnamnet på uppsatsen är "Det Wikipediska havet och de surfande eleverna".

- Det kändes verkligen som att stå vid ett hav med en pipett när jag skulle ta mig an den här uppgiften, säger han, och förklarar att Wikipedia ständigt förändras och växer i omfattning.

 

Vi har aldrig tidigare haft tillgång till så mycket samlad kunskap, men hur ska man egentligen förhålla sig till företeelser som Wikipedia?

- Många elever använder sig av Wikipedia på ett väldigt okritiskt sätt. När vem som helst kan gå in och skriva något är det klart att det blir en del felaktigheter. Men det är så lätt att det här med källkritik stannar i sant eller falskt. Man måste också diskutera i termer av relevans och tolkning.

Ungdomarnas synsätt på Wikipedia är väldigt svartvitt, berättar Martin Wilson.

- När eleverna tänker källkritiskt kan man dela upp dem i två grupper. Antingen anser man att allt som står i Wikipedia är sant eller också har de någon gång hittat ett fel och litar därför inte alls på Wikipedia.

 

Men en sak har de flesta ungdomarna gemensamt.

- De ser Wikipedia som en ren faktabank, och tänker inte på hur artiklarna är vinklade, säger Martin Wilson.

Han tar texter om demokratins framväxt som exempel, där kvinnoperspektivet inledningsvis helt har utelämnats.

- Det finns en manlig dominans på Wikipedia. Samtidigt ska man vara medveten om att vissa artikelförfattare har en feministisk agenda.

Eleverna uppfattar det som att lärarna inte vill att de ska använda Wikipedia, men det gör de ändå. Därför kan inte skolan låtsas som om Wikipedia inte finns, anser Martin Wilson.

 

- Vi lärare kan inte blunda för Wikipedia. Ska man lära eleverna någonting måste man utgå från deras verklighet. Det skulle vara som att slåss mot en flod att försöka få dem att sluta använda Wikipedia. Det är mer fruktbart att få eleverna att komplettera med andra källor.

Martin Wilson anser att den akademiska världen och Wikipedia borde närma sig varandra, något han tror att båda skulle vinna på.

 

- Lärarna måste sätta sig in i Wikipedia och använda det parallellt med andra källor. Wikipedia är en bra bro till kunskap, men man måste ha komplement. Det som är oroande är om eleverna stannar i Wikipedia. Då riskerar de att hamna snett.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan L Lindgren, Peter Jigerström/Corren