Nya byggprojekt ska förtäta centrala stan

Det byggs på flera håll i innerstan. Gamla rivningstomter håller på att fyllas igen. Och den positiva trenden kommer snart att späs på med ytterligare byggprojekt.

14 december 2010 19:54

Ledningen för stadsplaneringsnämnden och stadsbyggnadskontoret ville under en pressträff på tisdagen därför slå ett slag för att det är "go" i Norrköping. Att det främst byggs för bostäder, men även för kontor och hotell.

"Förtäta staden"
Att de gamla surdegarna till rivningstomter, rester från 1960- och 70-talens omfattande rivningar, håller på att byggas igen.

- Att förtäta staden är vårt uppdrag och vi ser rivningstomterna i innerstan som en tillgång, sade ordförande Eva Andersson (S). Där finns redan en tillgång till exempelvis fjärrvärme och kollektivtrafik.

NT har vid flera tillfällen rapporterat om de olika byggen som är på gång, eller som är under planering och projektering (se faktaruta).

Frågan är bara vem som ska har råd att bo där.

Dyrast gick först
För det är fruktansvärt dyrt att bygga nytt och i Norrköping är det i stort sett bara Lundbergs och Hyresbostäder som bygger hyresrätter.

Sedan det statliga bidraget för hyresrätter försvann, handlar det mest om bostadsrätter. Men i HSB:s planerade bygge vid Saltängsgatan var det en stor våning för fem miljoner kronor och med en månadsavgift på åtskilliga tusen som såldes först.

Och tydligen finns det en marknad för dyra bostäder, med en ganska rejäl månadsavgift. Just detta faktum kan i förlängningen vara positivt för unga människor som vill bo i en hyresrätt i innerstan.

Flyttstudier
- Det finns fler flyttstudier gjorda i andra svenska städer som visar på en lång kedja av lägenhetsbyten, från den riktigt dyra bostadsrätten ned till en hyreslägenhet på en tvåa, sade stadsarkitekt Dag Johansson.

- Vi tror att det även gäller för Norrköping och vi kanske behöver göra en egen studie.

Fakta Bostadsprojekt på gång i innerstan

HSB Östra ska bygga bostadsrätter längs Saltängsgatan. Fastighets AB L E Lundberg ska uppföra flera bostadshus längs Kvarngatan, samtidigt som Hyresbostäder ska bygga ett nytt hyreshus invid Refvens grund.

Norskägda Aspelin Ramm ska bygga hotell och bostäder vid gamla busstationen.

Lundbergs ska dessutom bygga bostäder mellan Olai Kyrkogata och Kristinagatan.

BoTrygg från Linköping ska bygga ett nytt bostadshus på Nya Torget och ett bostadskomplex vid Karl Johan-skolan, det senare överklagat till regeringen.

Mellan Västgötegatan och Bredgatan ska Ståhls och HSB Östra bygga nya bostäder och Sverigehuset ska bygga bostäder på en rivningstomt längs Gamla Rådstugugatan. Samma företag bygger just nu bostadsrätter vid Saltängsgatan.

Vid den västra delen av Nygatan ska företaget Sefab bygga ett mindre bostadshus.

I hörnet av Skolgatan-Järnbrogatan planeras för ett mer exklusivt bostadshus. Totalt rör det sig om 1 300 nya lägenheter i innerstan under en sjuårsperiod.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!