Riktlinjer för sociala medier införs

Norrköpings kommun har utarbetat riktlinjer som ska gälla för sociala medier. Bland annat innefattas bloggar och Facebook.

15 oktober 2010 12:52

Daniel Lindblad, informatör på utbildningskontoret säger att det inte är någon direkt händelse som föranlett riktlinjerna.

 

- Vi har ett stort behov i verksamheterna för dessa riktlinjer. Många av oss har ju använt sociala medier privat och vet hur de funkar men som tjänstemän är det svårt att förhålla sig till dem, säger han.

 

Men bara för att nya riktlinjer har tagits fram innebär det inte att det fritt fram att börja använda exempelvis Facebook hur som helst.

 

- Varje förvaltning måste ju undersöka om och hur de vill använda sig av sociala medier. För utbildningskontorets del är det primärt ungdomar som använder sociala medier men även föräldrarna till barn i förskola, grund- och i gymnasieskola, säger Daniel Lindblad.

 

Gäller även bolag
Riktlinjerna innefattar även andra kommunalt ägda bolag.

 

- När det kommer riktlinjer från kommunen följer vi dem, säger Stefan Papangelis på Upplev Norrköping.

 

- Sociala medier är en kanal att använda men vi använder dem mer restriktivt, tillägger han.

 

Framtiden för sociala medier inom kommunen är ändå oklar, trots de nya riktlinjerna.

 

- Om vi nu kommer att använda sociala medier i en större utsträckning än vad vi gör i dag kommer det inte att ersätta några tidigare kommunikationsvägar. Sociala medier blir bara ytterligare ett sätt att kommunicera, säger Daniel Lindblad.

 

Läs mer i fredagens Norrköpings Tidningar.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Lundvall