17 000 ton bruksbyggnader ska stabilisera Toverumstippen

En epok har gått i graven. Inte bara bildligt utan också bokstavligt. Inte mindre än 17 000 ton sönderkrossade bruksbyggnader från Gusum har lagts på Toverumstippen i Valdemarsvik, i väntan på "jordfästning".

12 oktober 2010 07:40
Det här är ett led i den omfattande saneringen av bruksområdet, men också början på slutet för Toverumstippen, som är på väg att avvecklas.

 

Massorna kommer inom sinom tid att ligga under jord, som ett stabiliseringsmaterial för området.

 

På frågan om det här egentligen inte handlar om förorenat material, med tanke på var det kommer ifrån, så svarar projektledaren, för saneringsprojektet i Gusum, Annette Källman, så här:

 

- Innan några massor, överhuvud taget, fick tas ut från området, så rensades de på farligt avfall, exempelvis asbest, kvicksilverhaltiga instrument och oljehaltigt avfall. Vad som nu ligger ute på Toverum är rent tegel och ren betong, som kan tas i bruk för så kallade mindre känslig markanvändning, vilket också har beslutats av länsstyrelsen. Miljökontrollgruppen har tagit nästan 200 betong- och tegelprover under saneringens gång.

 

Läs mer i dagens Norrköpings Tidningar!

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!