Önskas: Pengar till sanering

Nu ger sig Valdemarsviks kommun in i Gusums Bruks gamla fabriksområde med ambitionen att i framtiden kunna iscensätta en totalsanering.

10 juni 2007 20:26
- Inledningsvis har vi beslutat att genomföra en fördjupad miljöteknisk undersökning av bruksområdet, under förutsättning att vi får bidrag. Kommunstyrelsen har därför lämnat in en ansökan på 450000 kronor till länsstyrelsen, säger kommunalrådet Torvald Karlsson(c).

Det här är exakt den undersökning som länsstyrelsen avkrävde den forne ägaren, Västra Projekt. Det Göteborgsbaserade företaget kom dock aldrig till skott och länsstyrelsens viteskrav, på 450 000 kronor utlöstes, vilket fick till följd att bolaget gick i konkurs.

Ny öppning
Men nu har vägen öppnat sig för kommunen, som tillsammans med konkursförvaltaren vill åstadkomma en sanering av fabrikslokalerna, som minst sagt misspryder centrala Gusum.

- Vår avsikt är att undersöka mark, grundvatten, byggnader och anläggningar. Syftet är att karaktärisera och avgränsa föroreningarna, ja även kartlägga vilka ytterligare utredningar och undersökningar som behöver genomföras. Det handlar också om att bedöma kostnaderna för insatserna, säger kommunalrådet.

Och dyrt blir det med all säkerhet. Enligt Torvald Karlsson tarvar en sanering åtskilliga miljoner kronor.

- Vi har ju tidigare fått bidrag för sanering av Valdemarsviken och hoppas även på bidrag den här gången.

Säkring av området
Men redan nu har en mindre sanering och upprustning av området påbör-jats. Den gamla skraltiga vaktkuren har rivits och rödmålning av den så kal-
lade Röda ladan är beställd.

-Dessutom påbörjas säkring av området, vilket betyder viss upprustning och komplettering av inhägnader, informerar Torvald Karlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Cederqvist