Hösten tillhör Nelly Sachs

Det är ett märkligt öde. En fördrömd hemmadotter som skriver otidsenlig romantisk poesi blir fördriven från sitt land. I sin nya miljö blir hon en av 1900-talets stora uttolkare av erfarenheten efter Förintelsen och belönas följaktligen med nobelpriset 1966.

 

4 oktober 2010 14:23

Jag talar om Nelly Sachs, den tyskspråkiga svenska judinnan som efter sin flykt från Nazityskland genomgick en sådan förvandling.

 

Det är lätt att tala om henne när man läst Aris Fioretos bildsatta biografi Flykt och Förvandling. Denna bok är nämligen praktfull både till form och innehåll. Fioretos, författare och litteraturvetare, har nämligen lyckats att använda Sachs biografi, noggrant genomforskad, för att utvinna ytterligare betydelser ur hennes verk.

 

 

När hon och hennes mor flyr från Tyskland och hamnar i Stockholm kommer Sachs att invigas i det svenska litterära livet: Edfelt, Lindegren och Ekelöf betydde alla mycket. De bidrog alla till att hennes poesi radikaliserades, estetiskt sett. När vidden av judeförföljelsen blev känd fick hon ett ämne, nästan som ett uppdrag att utföra. Det resulterade i ett reducerat, smärtfyllt och naket språk som trevade mot den judiska mystiken, chassidismen.

 

 

Fioretos tecknar Sachs barndom och uppväxt i Berlin och visar hur en tidig olycklig förälskelse redan där satte temat om avsked och förlust för henne. Vem denna mystiska och olyckliga förälskelse var vet ingen.

 

 

Men Sachs kunde översätta sina stora känslor till andra. Den stora krisen kom när modern dog 1950 då kastades Nelly Sachs ut i en förtvivlan på den yttersta gränsen till vad hon klarade.

 

Samtidigt hade hon en förmåga att finna syskon i anden, själsfränder. Dåtidens store svenske litteraturkritiker Bengt Holmqvist och hans fru Margaretha var ett par av dem. (Margaretha blev också hennes översättare.) Poeten Paul Celan var en annan. Bägge brottades de med samma oerhörda frågor. Pressen och isoleringen ledde till att Sachs tidvis drabbades av förföljelsemani. Många av hennes sena dikter skrevs på Beckomberga.

 

 

Allt detta skildrar Aris Fioretos med en närläsning som ofta fokuserar på detaljer - ett bokmärkesalbum, en sax - som ges vidare men oftast mycket trovärdiga tolkningar. Sachs författarskap är inte enkelt, desto större är det att Flykt och förvandling ändå är så pass lättillgänglig. Största förtjänsten är naturligtvis Fioretos kunskaper och språkkänsla men också formgivningen.

 

 

"Mina ord är sköldar och gravstenar", skriver Sachs i en av de opublicerade texter som Ersatz parallellt med biografin ger ut i urvalet Den store anonyme. Alltså: skydd och minne. Hon skrev för att skydda sig själv mot sina smärtsamma upplevelser; och hon skrev för att minnas dem som drevs i döden. Nelly Sachs är en av 1900-talets stora poeter. Hennes poesi talar om det som är för alla lika. De tidigare opublicerade texterna i Den store anonyme tillhör kanske inte de konstnärligt mest högtstående. Men i dem kommer vi hennes livskänsla närmast.

 

 

Sammantaget tillhör dessa böcker årets främsta. Hösten tillhör Nelly Sachs. Och jag kan inte tänka mig en bättre tidpunkt än denna att lära känna hennes liv och verk.

 

 

<p>Litteratur</p>

nARIS FIORETOS
Flykt och förvandling - Nelly Sachs, författare, Berlin/Stockholm

 

Ersatz

 

nNELLY SACHS
Den store anonyme

 

Texter i urval av Aris Fioretos och översättning av Margaretha Holmqvist

 

Ersatz

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mats Granberg