"Satsa pengarna på mer effektiva miljöprojekt"

- Varför detta stora projekt? Det är enlig min uppfattning bortkastade pengar att muddra Valdemarsviken. Det säger Ulf Qvarfort, tidigare docent i miljögeologi vid Uppsala Universitet.

2 september 2010 08:07
Tillsammans med Dag Fredriksson genomförde han en studie av föroreningarna i mitten av 1990-talet, vilket bland annat ledde till en sanering under läderfabrikens huskroppar Dessutom föreslog utredningen att kommunen skulle bygga ut kajen för att nå ett tillfredsställande vattendjup för båttrafiken.

 

Men att muddra Valdemarsviken är inget som Ulf Qvarfort förfäktar. Han menar att den omfattande kostnaden runt 200 miljoner kronor inte svarar mot miljöeffekten.

 

- Det vore bättre att man satsar de här pengarna på andra mer effektivare miljöprojekt i Östersjön.

 

Han menar att det är en förhållandevis ringa del krom som kommer ut i Östersjön från Valdemarsviken.

 

Läs mer i dagens Norrköpings Tidningar!

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!