Arkeologer hittade skallar

Nu har även två skallar från äldre stenåldern hittats i samband med de arkeologiska undersökningarna i Motala inför dubbelspårsutbyggnaden.

25 augusti 2010 16:50

Fyndplatsen var sjöbotten för snart 8 000 år sedan. Arkeologerna antar att den samtidigt fungerat som offer- och begravningsplats.

Redan hösten 2009 hittades ett lårben i den före detta sjön.

Kranierna låg bredvid varandra i en stensatt grop. Människoben och andra föremål har hittats under stenarna. Än så länge har inget fullständigt skelett påträffats.

Snarare förefaller det som om utvalda ben från döda anförvanter hanterats och deponerats som delar i olika ceremonier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecca Roxvret /Corren