Bäver på besök mitt i Strömmen

En ovanlig gäst har kommit till Norrköping. Han eller hon verkar för närvarande ha bosatt sig på en holme i Motala Ström.

9 juni 2010 07:32

Väl dold av träd, grenar och löv ligger det en bäver och kurar på den lilla holmen vid Bergsbron.

 

Vid en hastig blick ned mot holmen är det omöjligt att upptäcka djuret, vars päls har en färg som gör att den är väl kamouflerad.

 

Trots den bullriga trafiken och en nyfiken journalists och fotografs tillrop så rör han sig inte utan ligger helt stilla.

Läs mer i onsdagens NT

<p>Fakta B&auml;vern</p>

Bävern, Castor fiber, är vårt lands största gnagare. Den kan bli cirka 70 - 100 cm lång (svansen därtill 30 - 40 cm) och väga 18 - 22 kg. Den är främst vattenlevande och nattaktiv och därför svår att få syn på. Däremot ser man mer av dess omdanande aktivitet i form av fällda träd utmed sjöstränderna, vid bäverhyddorna och dammarna. Normalstora hyddor blir 1 - 2 meter höga, 2 - 4 meter breda och 8 - 10 meter långa. I sällsynta extremfall kan hyddorna bli 2,0 - 3,5 meter höga med en omkrets på 30 meter.

 

Bävern lever i familjegrupper som består av ett par och deras avkomma. De bor i byggda hyddor eller hålor grävda i strandbrinken. Denna stora gnagare förekommer i alla typer av inlandsvatten som inte är alltför strömmande. Bävern bygger emellanåt dammar i små, relativt grunda strömvatten. Födan består under sommaren främst av vattenväxter och örter. Övriga tider på året domineras födan av bark, kvistar och löv från lövträd, främst björk. En del kolonier samlar vinterförråd av grenar och kvistar och lagrar dem under vattnet. Ungarna, normalt 2 - 3 stycken, föds i maj - juni och stannar vanligen i reviret till två års ålder. Tillgången på vinterföda är sannolikt den viktigaste faktorn för begränsning av en bäverpopulation.

 

Jakt på bäver är tillåten från 1 oktober till 10 maj i de södra delarna av utbredningsområdet och från 1 oktober till 15 maj i de norra. För att förhindra oacceptabla skador får skyddsjakt bedrivas efter särskilt tillstånd.

 

Omkring 5000 bävrar skjuts varje år och det är färre än vad stammen långsiktigt beräknas kunna tåla i dag.

 

Källa: Naturhistoriska museet/ Svenska Jägarförbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!