"Gifterna i marken går aldrig bort"

Trots motgångarna ger inte makarna Eklöw upp kampen om att få marken sanerad igen.

25 mars 2010 14:51
Miljödomstolen i Växjö avslår makarna Eklöws överklagan på marksanering i Erstorp och ersättning för tidigare rättegångskostnader. Länsstyrelsen kom fram till samma beslut
i november förra året, ett beslut som överklagades till Miljödomstolen. Evald Eklöw har gjort två återplanteringar som båda misslyckades. Det växer inte heller någon egenfröad tall och tillväxten av tallskogen i områdets utkanter är svag.

 

- Gifterna i marken går aldrig bort och det skadar både vatten, djur och grödor, säger Evald Eklöw, 85.

 

Började på 1970-talet
Redan i mitten av 1970-talet ansåg makarna Eklöw att Finspångs kommuns grustag (Erstorps Grus) förstört deras vattentäkt genom föroreningar. Kommunen tvingades dra kommunala vattenledningar till familjens gård och Eklöws vann ett skadeståndsmål i fastighetsdomstolen. 1984 träffades ett förlikningsavtal och kommunen betalade 1,5 miljoner kronor till Eklöws. Kommunen lovade dessutom att under tio år fritt leverera tre kubikmeter vatten per dygn till fastighet och djurhållning. Men makarna klagade på vattenkvalitén.

 

1988 slog dåvarande Vattenöverdomstolen fast att familjens vatten inte var sämre än hos de flesta andra abonnenter. 1994 löpte förlikningsavtalet ut. 1995 stämdes Anna-Lisa Eklöw av kommunen eftersom hon inte betalat vattenräkningen sedan förlikningsavtalet gått ut. Vattenöverdomstolen gick på kommunens linje.

 

Nej från länsstyrelsen
2002 begärde familjen Eklöw att länsstyrelsen skulle ompröva beslutet om att gjorda saneringar är tillräckliga. Länsstyrelsen sade dock nej. Motiveringen: inga nya fakta har tillkommit i ärendet. Några år senare kräver makarna Eklöw att Finspångs kommun återigen sanerar marken på fastigheten Risinge-Erstorp 1:2.

 

- Miljödomstolen har inte värderat utlåtandena som lämnats från en distriktschef vid Skogsstyrelsen i Östergötland och en före detta skogsinspektor. De sakkunniga inom ämnet skogsodling berättar att grustaget blev för djupt när grustäkten grävdes, om ett för tunt lager matjordsskikt som fyllnadsmassa i täkten och att marken successivt dränerats på näring, säger ombudet Lars-Ola Hull, jur.kand, Europarättsjurist.

 

Beslutet i miljödomstolen kommer nu att överklagas till Miljööverdomstolen i Stockholm.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!