Naturskydds- föreningen överklagar sanering

Naturskyddsföreningen överklagar miljödomstolens dom som ger kommunen tillstånd att sanera Valdemarsviken. Föreningen anser bland annat att alternativ till muddring bör utredas mer ingående.

4 mars 2010 17:43
Det var i mitten av februari som miljödomstolen gav tillstånd till saneringsåtgärder i den förorenade Valdemarsviken. Saneringen av Valdemarsviken är Östergötlands i särklass största saneringsprojekt, som innebär att mellan 115 000 och 250 000 kubikmeter krom- och kvicksilverhaltigt sediment ska sugas upp från botten. Ett arbete, vars slutnota kan hamna runt 200 miljoner kronor.

 

- Valdemarsviken är samtidigt den största enskilda föroreningskällan av krom till Östersjön. Nu tar vi ännu ett steg mot ett renare Östersjön, sade Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör på länsstyrelsen, i samband med miljödomstolens dom.

 

Innan beslutet fattades hade Naturskyddsföreningen framfört en rad synpunkter på den utredning som låg till grund för beslutet. Bland annat ansåg föreningen att andra alternativ till muddringen inte undersökts ordentligt och att det skulle kunna vara möjligt att täcka botten i den inre delen av viken med ett lämpligt material.

 

Nu har alltså föreningen valt att överklaga domen till Miljööverdomstolen. I överklagandet preciseras dock inte grunden för överklagandet, eftersom föreningens juridiska ombud ansökt om att få lämna in yrkandena senare.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!