Kristna lärare tar strid för bönen

Vindruvans personal protesterar mot den nya föreslagna skollagen. De fruktar att den kommer att göra det omöjligt för dem att be med eleverna.

1 mars 2010 11:43
- Det är väldigt olyckligt om förslaget går igenom, säger rektor Philip Holmberg.

 

Den kristna friskolans personal har skrivit brev till Skolverket och statsministern där de uttrycker sin oro, dels över en föreslagen skollag och dels över en ny läroplan. Den är rädd att kristendomen kommer att få en mindre roll än tidigare.

 

- I den nya skollagen står det att undervisningen ska vara konfessionsfri och det tolkar vi som att våra morgonböner kan hotas, säger Vindruvans rektor Philip Holmberg.

 

Behålla sin frihet
I sin skrivelse menar personalen att den nya lagen bryter mot en Europakonvention. Denna säger att föräldrar har rätt att välja sina barns skolor efter religiös och filosofisk övertygelse. Philip Holmberg tycker att frågan om bönen handlar om att behålla sin frihet.

 

- Föräldrar ska kunna välja skolor med kristna profiler. Och för oss är bönen en underbar sak och ett sätt att komma i kontakt med Gud.

 

Personalen protesterar också mot den nya läroplanen som nu är på remiss.

 

- I förslaget nämns kristendomen bara som en uppräkning tillsammans med de andra religionerna. Men det står ingenstans att den är viktigare, vilket vi tycker, säger Philip Holmberg.

 

Bevara kulturarv
Han betonar att man tycker att alla religioner är viktiga men jämför det med ämnet geografi.

 

- Där är det viktigare att lära sig hur det ser ut i sitt eget land än i andra länder. Kristendomen ger eleverna en förståelse om vår historia och hjälper oss att bevara vårt kulturarv, säger Philip Holmberg.

 

Fakta Slopade formuleringar
Följande formuleringar har slopats i remissförslaget till ny läroplan i religionskunskap:

 

"En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur."

 

"Västerländsk kultur och samhällsutveckling har under lång tid påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i olika tider."
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!