Skadestånd till nekade romer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, kräver att en butik i Linköping ska betala 60 000 kronor vardera till två romska kvinnor som nekats tillträde i butiken.

10 februari 2010 18:14

DO lämnade på onsdagen in en stämningsansökan till Linköpings tingsrätt i ärendet.

Det var den 25 september 2008 som de båda kvinnorna blev utkörda ur butiken i Tannefors. En av delägarna hänvisade till att de tidigare haft problem med romer som stulit. I ett möte med DO har den andre delägaren också redogjort för att butiken har en policy som inte tillåter personer med vida kjolar att komma in i butiken.

DO yrkar nu att butiken betalar 60 000 kronor vardera till de romska kvinnorna i skadestånd för kränkning.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Corren