Miljödomstolen besökte Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun vill använda muddermassorna från muddring av den inre delen av Valdemarsviken till en landbyggnad invid Grännäsviken. På onsdagen var Miljödomstolen från Växjö i Valdemarsvik och gjorde bland annat besök på Grännäs.

26 november 2009 11:02

Då var det huvudförhandlingar kring kommunens ansökan om sanering av föroreningar i inre delen av Valdemarsviken.

 

Efter diskussioner med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och i samråd med sakägare är kommunens slutliga förslag för omhändertagande av muddermassorna att lägga upp dem vid Grännäs på ett strandområde, på samma sida som Caremas vårdboende. Där planeras en landbyggnad som ska omsluta de med krom förorenade sedimenten på ett säkert sätt. Området kan sedan användas för fortsatt utveckling av fritidsaktiviteter och campingområdet.

 

Det har under ett par års tid varit många turer, utredningar och diskussioner om vad som ska göras med den förorenade Valdemarsviken. Men i och med Miljödomstolens huvudförhandling börjar nu projektet närma sig ett konkret genomförande.

 

Läs mer i fredagens tidning.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!