Omsorgsanställda lär mer om demens

300 anställda i äldreomsorgen bjuds in för att lära mer om hur man bemöter personer med demenssjukdom.

26 oktober 2009 12:08
Författaren och sjuksköterskan Ola Polmé föreläser i veckan på Kulturens hus. Han berättar mer om den pedagogiska modell för hur dementa tänker, hur man känner igen beteendet och vad den sjuke känner.

 

- Även personalen inom särskild omsorg är inbjuden. Bemötandet är ganska lika mellan dementa och personer med utvecklingsstörning, säger Martina Wiklund, arbetsterapeut på Kommunrehab.

 

Hon fortsätter:

 

- Det är speciella handhavanden runt demenssjuka. Många gånger går inte instruktionerna fram när en person till exempel ska resa sig upp eller duscha. Ibland får vi sjunga eller locka fram det som ska göras.

 

Martina Wiklund ser föreläsningarna som en chans till nytändning för omsorgspersonalen.

 

- Vi kommer att prova mindre personalgrupper till ensamstående med demenssjukdom inom hemtjänsten. Idén öppnar vägen för färre missförstånd och att lättare hålla fast vid rutinerna för mat och sömn, utvecklar Martina Wiklund.

 

Föreläsningarna är startskottet för ett av tre projekt som Finspångs kommun driver fram till december 2010. Pengarna kommer från Socialstyrelsen. Förutom demensinriktningen satsas det även på det sociala innehållet på särskilda boenden för att stimulera aktiviteter och samvaro samt ett läkemedelsprojekt som också landstinget i Östergötland medverkar i.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!