Bortopererad köbildning

9 oktober 2009 00:00
Ortopedcentrum på Vrinnevisjukhuset (ViN) har infört ett nytt arbetssätt, hämtat från Toyotas metoder för biltillverkning. Med relativt små förändringar och samma personal har man ökat operationskapaciteten från tre till fyra knä- eller höftledsproteser om dagen. En effektivitetsökning med 25 procent!

 

Häpnadsväckande på flera sätt. En produktivitetsökning de flesta sektorer bara kan drömma om.

 

I enkelhet går det ut på att man använder personal och lokaler på ett smartare sätt. I stället för att stå och vänta på patienter förbereds allt mer eller mindre enligt ett löpande band. Inga eller väldigt korta väntetider gör att det rullar på och alla är nöjda.

 

Den givna frågan är varför inte vården infört dessa enkla förändringar tidigare. Som NT rapporterade i går levererades ett mycket tydligt och intressant svar av ortopedcentrums Peter Rockborn: "Det behövdes inte när offentligvården var ensam herre på täppan. Vårdgarantin och patienternas fria val har satt press på den offentliga vården. I dag kan den som inte är nöjd gå till ett annat landsting eller en privat aktör".

 

Tydligare än så kan det inte sägas! När konkurrens införs i ett monopolsystem gäller det att utvecklas och bli bättre eller gå under. Ortopedcentrum på ViN har lyckats med något otroligt, samtidigt som man kan förvånas över att det inte skett tidigare.

 

Nästa fråga blir hur mycket av all annan vård som kan förbättras på liknande sätt. Inte all givetvis. Men rimligen kan många vårdinrättningar bli bättre. Man når kanske inte samma utmärkta resultat som Ortopeden på ViN, men även en förbättring i halva storleksordningen vore betydande framgångar.

 

Vårdsektorn har generellt ett problem med effektiviteten. Nu teknik och nya preparat förenklar för både patienter och personal. Det som förut krävde en operation i magen botas i dag med en tablett. När det gäller planerade operationer, tillgänglighet och väntetider finns mycket att lära av hur andra länder organiserar sin sjukvård. Och uppenbarligen hur andra sektorer och näringar arbetar.

 

 

Det kan tyckas märkligt att en teknik Toyota utvecklade för 40 år sedan för att bygga bilar effektivare och bättre revolutionerar svensk sjukvård i dag. Det märkliga är dock att det tycks ha funnits ett massivt ointresse av att se utanför den egna verksamheten. Gamla invanda hjulspår har kännts trygga och bekväma. Så länge förändringstrycket varit obefintligt har inget hänt. Trots växande vårdköer och lidande patienter.

 

Förändringarna på ViN måste få fler vårdinrättningar, offentliga såväl som privata, att tänka utanför vårdens traditionella ramar. Impulser utifrån har onekligen medfört en betydande förbättring.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!