Naturskyddsföreningen vill täcka över muddermassorna

- Täck över de förorenade massorna i Valdemarsviken, istället för det enorma och kostsamma projekt som kommunen och länsstyrelsen vill genomföra genom muddring.

8 oktober 2009 16:22
I en skrivelse adresserad till miljödomstolen skriver föreningen:

 

- Vår lilla kommun, med begränsad budget, klarar inte av de kostnader som projekt Valdemarsviken kommer att medföra.

 

Naturskyddsföreningen föreslår därför att inre delen av viken täcks med duk, som stabiliseras, exempelvis med sand eller annat lämpligt material som ligger still, trots strömmar från åarna.

 

- Genom att tillsätta aktivt kol i stabiliseringsmassorna, vilket är det senaste inom forskningen, skulle man kunna komma nära noll procent i giftutsläpp, samtidigt som både kapital- och driftkostnader skulle hamna på en acceptabel nivå. Detta är något som ingen har tillåtits att undersöka och ta ställning till efter överenskommelsen mellan kommunen och länsstyrelsen år 2002.

 

Läs mer i fredagens tidning

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!