Tre pojkar misstänks våldtagit tioåring

En tioårig skolflicka utsattes under lunchrasten för någon form av sexuellt övergrepp av tre pojkar. Polisen rubricerar brottet som våldtäkt.

2 oktober 2009 07:30

- Jag vet inte om pojkarna har erkänt. Det är polisen som utreder det nu, men vi anser att det är en mycket allvarlig incident, säger Thomas Brandin, utbildningsdirektör i Linköpings kommun.

Han bekräftar att tre pojkar har pekats ut som skyldiga till det misstänkta sexuella övergreppet som ska ha ägt rum i onsdags under lunchrasten vid en av Linköpings grundskolor.

Polis utreder åt socialen

Polisen kommer att utreda det inträffade men på torsdagen hade ännu inga förhör hunnit hållas med något av de inblandade barnen.

Pojkarna är i tolvårsåldern och kan inte ställas inför rätta utan polisen gör utredningen på begäran av socialförvaltningen.

- Det som har hänt är allvaliga saker som vi ser med stort bekymmer på. Vi har agerat så fort det kom till vår kännedom. Vi beklagar naturligtvis i allra högsta grad att det har kunnat inträffa, säger Thomas Brandin.

Tjänstemän och politiker åkte enligt honom omedelbart ut till den aktuella skolan och hade kontakt med personalen och de inblandade föräldrarna.

Skolans rektor och den ansvariga skolområdeschefen har fått uppdraget att undersöka vilka åtgärder behövs för att ge de inblandande elever bästa möjliga stödet.

- Skolan måste snarast kunna gå tillbaka till sitt normala arbete.

Vad drar ni får slutsatser av att ett allvarligt sexuellt brott kan ha inträffat under själva lunchrasten på en av kommunens grundskolor?

- Att det är olyckligt och att vi måste försöka se vad det är som har brustit i tillsynen. Skolans ansvar är ju att se till att barnen lever i en trygg miljö.

Vad tänker ni göra för att vinna tillbaka föräldrarnas förtroende?

- Vi vill att föräldrarna fortsättningsvis ska ha ett stort förtroende för skolan. Vi har tusentals elever och vi gör allt för att det inte ska kunna ske sådana här saker. Det finns inget försvar för det som har hänt, bara olika förklaringar, säger Thomas Brandin.

"Ytterst ovanligt"

Kommunens barn och ungdomschef, Lars Rejdnell, var också på skolan och hjälpte skolledningen.

- Händelsen är mycket tragisk och vi beklagar det djupt. Jag har jobbat 30 år inom skolområdet och jag har aldrig varit med om något liknande. Det är ytterst ovanligt att sådant händer och det är vi tacksamma för.

"Ta barnen på allvar"

Lars Rejdnell understryker att skolpersonalen agerade mycket professionellt.

- Det har funnits tillsyn på skolan under lunchrasten. Men en grupp elever har tagit sig till ett angränsande skogsområde. Det var där incidenten ägde rum.

Var är lärdomen av det här?

- Att vi i alla lägen ska ta barnens berättelser på fullt allvar. Tack vare att skolpersonalen har varit lyhörd, har vi också kunnat ta tag i situationen väldigt snabbt, säger Lars Rejdnell.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Héctor Barajas/Corren