Ännu ingen ny mack i Åby

Än finns ingen ny ägare till den tidigare UnoX-macken i Åby. Nu väntar man på provsvar på jordmassorna.

2 september 2009 10:12

När de gamla tankarna togs upp grävdes en grop på cirka nio meters djup för att få bort gamla jordmassor. Samtidigt togs prover som skickats till myndigheterna för analys.

Är marken förorenad, behövs det en sanering? Det är frågor man väntar svar på.

-Det finns en köpare, men vi skriver inga avtal innan vi har fått klartecken från myndigheterna att det inte finns några föroreningar, säger Ulf Albrecht, försäljningschef på Norsk Hydro.

-Vi skulle kunna drabbas av skadeståndsanspråk efter flera år framöver.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!