Politiker hotad på grund av vindkraft

Konflikten om vindkraften har skapat en hätsk stämning i Ödeshögs skogsbygd. Bygg- och miljönämndens ordförande Håkan Johansson (M) har utsatts för personliga hot.

10 augusti 2009 12:24

- Jag har blivit hotad flera gånger av folk som inte vill ha vindkraft nära inpå sig. Fortsätter det så här kommer jag att göra polisanmälningar, säger Håkan Johansson.

Håkan Johansson tycker att hela situationen är "galen" för det har inte getts ett enda bygglov för något vindkraftverk i skogsbygden.

Ändå ringer folk och försöker förmå Håkan att riva upp beslut som ännu inte är fattade. Okunnigheten är stor samtidigt som tonläget är högt.

Värre än skolan

- Det här är tio gånger värre än nedläggningen av Västra Tollstad skola. Folk är elaka och säger hemska saker och blandar in privata saker. Bara för att jag själv har tre vindkraftverk på slätten på mina egna marker utgår folk från att jag förespråkar att hela skogsbygden ska byggas ut med vindkraft.

Håkan Johansson påminner om att det pågår en utställning av en översiktsplan av vilka områden som ska fredas från etableringar och vilka som borde kunna tåla det. Innan dess prövas inte en enda ansökan.

På vilket vis har folk hotat dig?

- Ett exempel är en som sa "det kan gå illa för din hustrus företag om du släpper igenom det här".

Håkan Johansson menar att det har piskats upp en otäck stämning på felaktiga grunder. Han tycker att föreningen "Rättvis vind" har ett visst ansvar för det.

Saknar dialogen

Det Håkan Johansson saknar är dialogen. Han hör hur det sprids uppfattningar om vad han själv tycker, som han alls inte känner igen sig i, och han tycker att det är olustigt.

Däremot har han ingenting emot att bli granskad av enskilda personer, media eller "Rättvis vind".

- Häromdagen ringde någon till kommunkontoret och ville ha alla mina mejlkommentarer för elva år bakåt. Det kan de väl få, jag har inget att dölja.

Skriver brev till ministern

Håkan Johansson och en annan politiker i bygg- och miljönämnden, Hans Danielsson (C), har bestämt sig för att skriva ett brev till näringslivsminister Maud Olofsson (C). De ska försöka få hela nämnden att ställa sig bakom det.

- Vi undrar om hon och andra rikspolitiker förstår allvaret i de konflikter som skapas i bygder som denna med två kraftiga opinioner som står emot varandra i denna fråga. Hur ska vi lokalt hantera det här? Det vill vi veta.

Är inte opinionen i kommunens skogsbygd entydigt emot vindkraft?

- Nej, så är det givetvis inte. Det finns en hel del lantbrukare som har en bit mark och som gärna vill upplåta den för vindkrafts- produktion.

Du säger att ingen har fått klartecken till verk. Är inte tillstånd beviljade till två vid Vida Vättern på västra sidan om E4:an?

- Jo, det stämmer, det beslutet togs för över ett år sedan, det är gränsfall om det räknas till skogsbygden.

Förstår oron

Håkan Johansson säger att han har full förståelse för den oro för vindkraften som finns i den av små brukningsenheter präglade skogs- och kulturbygden.

Men när oron går över till hot, förtäckta eller inte, blir han både arg och besviken.

- Så fungerar inte demokratin i Sverige att man ska försöka förmå folkvalda att ändra sig på andra grunder än sakskäl. Jag tänker inte böja mig för någon opinion på något sätt, men om det blir 0 eller 40 vindkraftverk vet ingen i dag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!