Täktverksamhet inför sanering

Valdemarsviks kommun planerar en ny omfattande täktverksamhet vid Mossebo intill E22. Bergsmassorna ska användas för att valla in muddermassor från saneringen av Valdemarsviken.

30 juni 2009 16:20
Täktområdet ligger i utkanten av centralorten Valdemarsvik, några hundra meter öster om E22. Medelst sprängning i tre berg räknar kommunen med omfattande täktverksamhet, som bland annat kommer att innebära att man får anlägga en ny väg på området.

 

- Det blir en bra större täkt än vad man har haft tidigare på Mosseboområdet, säger Hans Noack, planchef på Valdemarsviks kommun.

 

Till muddermassa
Bergsmassorna ska användas till att valla in de förorenade muddermassor som ska hämtas upp ur Valdemarsviken i ett framtida saneringsprojekt.

 

- Vi vet inte hur mycket berg som går åt till saneringen. Men täkten ger oss även möjlighet att skapa mer industrimark på Mosseboområdet, säger Noack.

 

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötland fattar beslut om kommunens täktverksamhet. Just nu filar Valdemarsviks kommun på en miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med företaget Geopro AB som står för planeringen av täktverksamheten. Den nya täkten väntas medföra buller, vibrationer och damning, samt utsläpp från arbetsfordon och transporter.

 

- Visst kan det bli tal om störningar och buller i samband med transporterna. Men vi kommer inte att köra genom hela samhället, utan lite mer i utkant bort mot Grännäs marina. Transporterna kan förhoppningsvis vara snabbt överstökade när arbetet väl kommer igång, säger Noack.

 

Inväntar klartecken
Täktens startdatum kan fastställas först när Valdemarsviks kommun får klartecken från Miljödomstolen om att inleda saneringen av Valdemarsviken. Men Hans Noack tror och hoppas att arbetet kan komma igång nästa vår. När täkten sedan har avslutats planerar kommunen att iordningställa området till industrimark. I området finns i dag jordbruksmark som arrenderas ut till lokala bönder.

 

Lokala LRF-ordförande Sven-Inge Andersson har redan mottagit samtal från medlemmar som opponerar sig mot täkten.

 

- Personen som ringde tycker att det vore ett fult ingrepp på naturen om man tar bort bergen. Föreningen har inte hunnit fatta något beslut än om hur vi ställer oss till det här, säger Sven-Inge Andersson.

 

Protester
En anonym person som har varit i kontakt med NT undrar varför kommunen vill skapa ännu mer industrimark när man inte har lyckats sälja den mark som skapades genom att ta bort ett annat berg på Mosseboområdet. De tomter som har sålts på området står därtill obebyggda, menar personen.

 

- Kommunen har inga andra vettiga marker för industribyggen. Det här är ett sätt att säkra upp för det, säger Hans Noack.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!