Får 65 miljoner för att sanera efter bruket

Nu är det klart. Naturvårdsverket beviljar Valdemarsviks kommun 65 miljoner kronor för saneringen av före detta Gusums Bruk.

26 juni 2009 12:29

 

Projektledaren Annette Källman uppger att kommunen inte riktigt har vågat hoppas på Naturvårdsverkets finansiering av saneringsprojektet. Men nu finns anledning att andas ut.

 

- Det är mycket som kan komma in och ställa till det, vad gäller ansvarsfrågan till exempel. Samtidigt finns det många saneringsprojekt i landet som är större än det här. Vi är många kommuner som slåss om Naturvårdsverkets pengar, så Valdemarsviks kommun är lyckligt lottade, säger Annette Källman.

 

Kommunens ursprungliga ansökan var på 67 miljoner kronor. Efter samråd med Naturvårdsverket har kommunen valt att avstå från 2 miljoner kronor. Naturvårdsverket kräver vidare undersökningar kring en asfaltsplan och busstation i närhet till bruket innan man fattar ytterligare beslut om pengar.

 

Enligt Naturvårdsverkets regler kring medfinansiering är det brukligt att kommunerna bidrar med 10 procent av det belopp som Naturvårdsverket beviljar. Men i detta saneringsprojekt har Valdemarsviks kommun lyckats pruta ned medfinansieringen till 5 procent, vilket resulterar i 3,25 miljoner kronor.

 

- Vi skrev i ansökan att vi redan bidrar med 10 procent till saneringen av Valdemarsviken, och att vi dessutom är en liten kommun. Det känns glädjande att man har hörsammat vår önskan, säger Annette Källman.

 

Saneringsprojektet Gusums Bruk är igång sedan flera år tillbaka. Nu kommer kommunen att gå vidare enligt den uppställda tidsplanen. Runt årskiftet väntas de gamla bruksruinerna bli jämnade med marken.

 

- Vi har en tjänst ute på annons som projektledare för delprojekt Bruksområdet. Vi behöver någon som samordnar själva rivningen och bland annat sköter upphandlingen. Det är mycket jobb som ska göras på kort tid, säger Annette Källman.

 

Det saneringsarbete som kommer att göras på bruksområdet under det närmaste halvåret är baserat ovan mark. Det är när man börjar rota under mark som en ansökan om saneringsarbeten måste formuleras till Miljödomstolen. Annette Källman räknar med att en sådan ansökan kan ta över ett år att få behandlad.

 

- Det känns jätteroligt att Gusumsprojektet äntligen är igång, men samtidigt skönt att det inte ligger i fas med Valdemarsvikenprojektet.

 

I saneringen av Valdemarsviken väntar kommunen fortfarande på en dom från Miljödomstolen i Växjö innan man kan börja sanera havsbottnen.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!