Beläggning av asfalt skjuts på framtiden

Ingen ny beläggning av asfalt. Minskade kostnader för sanering av förorenad mark. Nedläggningen av brandkåren i Åby. Det är några av besparingarna från tre av de kommunala nämnderna.

2 juni 2009 13:05
För tekniska nämnden handlar det om drygt fem miljoner kronor i aktiva besparingar.

 

- Framförallt så sparar vi in på asfaltsbeläggningar, vilket ger en besparing på 3,2 miljoner, säger Leif Lindberg, chef för tekniska kontoret.

 

Inga konsulter

 

- När det gäller målning av gator och övergångsställen gör vi bara det som är direkt akut. Där sparar vi in cirka 900 000 kronor.

 

Tekniska nämnden har även tagit beslut om att lägga en del utredningsuppdrag på hyllan, särskilt i de fall där man skulle ha köpt hjälp av externa konsulter.

 

Vid stadsplaneringsnämnden har man tagit beslut om att besparingen ska göras inom anslaget för sanering av förorenad mark, med totalt 1,5 miljoner.

 

Ingen bygglovarkitekt

 

Byggnads- och miljöskyddsnämnden ska banta sin budget med 2,2 procent. Av detta skulle brandförsvaret stå för huvuddelen. I kronor räknat handlar det om cirka 1,5 miljoner.

 

Deltidsbrandkåren i Åby läggs ned. Men det blir inga nedskärningar av bemanningen på deltidsbrandkårerna i Krokek och Östra Husby. Enligt nämnden ger det en besparing på cirka 600 000 kronor för år 2009.

 

Därtill ska läggas att man inte längre anser sig ha råd med en bygglovarkitekt. Sparkravet innebär att den tjänsten inte ersätts.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!