Så ska piratpartiet lyckas

Piratpartiet och andra småpartier kan höja intresset för EU-valet.
- De vitaliserar politiken. Mer sånt, säger Christian Andersson, tidigare chef för Europaparlamentets kontor i Sverige.

27 maj 2009 00:19
Kompromisser och bristen på konflikter gör att européernas intresse för att rösta i parlamentsvalet är litet.

 

- EU är en kompromissmaskin och alla partier tycks rösta likadant. Vad är det för mening att gå till valbåset? Så tänker nog många, säger Christian Andersson, numera lektor i journalistik vid Södertörns högskola.

 

Vilka möjligheter har Piratpartiet att slåss för den enda fråga de brinner för?

 

- I parlamentet finns ett ganska stort stöd för mänskliga fri- och rättigheter, större än i EU-kommissionen och i medlemsländerna. Så möjligheter finns.
En del säger att en röst på Piratpartiet är en bortkastad röst, vad tycker du?

 

- Verkligen inte. Det är bra att ett sådant här parti kommer fram, det höjer nog valdeltagandet. Konfliktfrågor är bra för en demokrati. Men det saknas i EU. Det är en förklaring till varför folk inte använder sin rösträtt, de ser inte konflikterna. Med Piratpartiet är den tydlig.
Vilken möjlighet har de att påverka?

 

- Inom ramen för gruppen de hamnar i - om de anpassar sig och röstar enligt partilinjerna - har de tämligen goda möjligheter, säger Christian Andersson.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!