Dryga böter för HSB

Efter en dom i länsrätten måste HSB Hyresfastigheter i Norrköping betala tusentals kronor i böter.

9 maj 2009 00:22
HSB hade uppmanats av byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköpig att lämna ett så kallat OVK-protokoll som står för obligatorisk ventilationskontroll. Enligt Boverket är fastighetsägare skyldiga att skriftligt visa att inomhusluften i byggnaden är godkänd. Men trots uppmaningar och hot om böter kom inget protokoll in till kommunen. Kontrollen av ventilationen gäller fastigheten Godvän 13 som enligt Bolagsverket ligger på S:t Persgatan respektive Kungsgatan i Norrköping.

 

Ärendet har nu hamnat i länsrätten som nu utdömer böterna. HSB kommer att få betala 25 000 kronor per besiktningspliktig byggnad inom fastigheten Godvän 13.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annica Svensson