Fler S-möten för djupare diskussioner

S-gruppen dubblerar antalet möten för att komma bättre förberedda till kommunfullmäktige.

21 mars 2009 15:55

 

Göran Karlsson (S) informerade i veckan Stig Jansson (M), kommunfullmäktiges ordförande, om socialdemokraternas nya arbetssätt.

 

Enligt skrivelsen förväntas inte mötesarvodet öka nämnvärt när gruppen nu beslutat om två månadsmöten eftersom mötestiderna kan kortas ned. Göran Karlsson tror snarare att det i praktiken blir ett nollsummespel eftersom månadsmötena komprimeras och blir effektivare.

 

- Vi känner att vi ska prova det här för att verkligen kunna diskutera frågorna i fullmäktigegruppen. Ibland känns det som om vi inte riktigt hinner allt på ett möte. Nu blir det mycket koncentration på enstaka frågor om kommunens ekonomi och budget, berättar han.

 

Göran Karlsson nämner att dagens konjunkturläge försvårar diskussionerna.

 

- Dessutom måste vi lära oss att vi numera är ett oppositionsparti och det tar tid! säger Göran Karlsson.

 

Stig Jansson (M) känner en viss tvekan mot att Socialdemokraterna vill dela upp mötestiden på två tillfällen per månad.

 

Han oroas för att arvodena skjuter i höjden.

 

- (S) har i dag tre timmars mötestid. Jag har svårt att tro att antalet timmar minskar med fler möten med tanke hur många de är i gruppen, säger han.

 

Det politiska majoriteten (den borgerliga Alliansen och Vänsterpartiet) har som mål att minska de politiska arvodena med 900 000 kronor under 2009.

 

- Kanske behöver vi få till en partiöverenskommelse för hur långt ett partimöte får vara? Risken finns att antalet ersättningstimmar ökar när vi måste spara. Ambitionen från (S) är god, men jag tror förslaget blir svårt att genomföra i praktiken. Vi politiker kan ju prata, säger Stig Jansson och skrattar.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson