Höjda p-avgifter föreslås

Att parkera bilen ska bil dyrare i Norrköping. Ett förslag om höjda p-avgifter ska behandlas i kommunfullmäktige 25 maj.

20 mars 2009 09:13

Parkeringsavgiften i Norrköpings kommun föreslås höjas som ett led i kommunens miljöarbete.

I ett pressmeddelande skriver kommunen att man vill nå ett hållbart resande genom ökad cykel- och kollektivtrafikanvändning och minskad trafikbelastning i centrum.

Genom att höja parkeringsavgifterna hoppas man kunna minska trafiken i centrum. 

Kommunen vill genom detta uppmuntra till att ställa bilen på pendlarparkeringar i utkanten av staden och istället välja alternativa färdmedel såsom buss och spårvagn eller samåka, skriver man i pressmeddelandet.

Den 15 juni börjar de nya avgifterna gälla om de antas. Förslaget innebär bland annat en höjning till 10 kronor per timme för parkering på parkeringsplatser anslutna till City-P samt en mindre justering av kostnaden för boendeparkering från 150 till 175 kronor per månad.
 
Förslaget till justering av parkeringsavgiften kommer att behandlas av tekniska nämnden den 26 mars. Ärendet kommer upp i kommunfullmäktige den 25 maj.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
NT