Sanering av bruksområdet för 80 miljoner

Om allt går vägen kan ruinerna efter gamla Gusums Bruk vara borta inom 1,5 år. Notan för saneringen kan landa på mellan 20-80 miljoner kronor.

23 februari 2009 13:01

 

Valdemarsviks kommun har efter omfattande tekniska utredningar och kostnadsberäkningar kommit fram till olika alternativ för saneringen av bruksområdet i Gusum. Åtgärderna presenterades vid en pressträff i Gusum på måndagsförmiddagen, och kommer att presenteras för allmänheten på tisdagskvällen denna vecka. Därefter finns tillfälle att tycka till om förslaget innan ansökan lämnas in till Naturvårdsverket.

 

I ett första skede av saneringen vill kommunen först och främst hörsamma gusumsbornas önskan om att jämna fabrikslokalerna med marken. Bara den åtgärden väntas gå loss på 20 miljoner kronor.

 

- Den här åtgärden innefattar att byggnaden, rivningsmaterialet och eventuella ledningar tas bort. Det kommer att göras oavsett vilken kostnadsnivå projektet hamnar på, säger Anette Källman, projektledare för miljöprojekt Gusum.

 

En andra åtgärd i kommunens saneringsförslag vore att minska den skredrisk som i dag föreligger på området. Giftiga markmassor riskerar att skreda ut i Gusumsån och därmed förorena den ytterligare. Gör man det läggs ytterligare 15 miljoner på saneringen av området, och arbetet förlängs med drygt ett år.

 

Det tredje alternativet innebär en markpåverkan som sannerligen kommer att kräva tillstånd för Miljödomstolen. Om kommunen vill får bort de tungmetaller som vilar i marken på bruksområdet måste man gräva upp åtskilliga miljoner ton markmassor och sedan fylla igen hålet. Det omfattande arbetet lägger ytterligare 30 miljoner till slutnotan. I och med att man behöver tillstånd från Miljödomstolen förlängs också projekttiden ytterligare.

 

Om man siktar på att göra en, i det närmaste total, saneringen av bruksområdet kommer notan att landa på 80 miljoner kronor. Kommunen har då minskat riskerna för föroreningar från området med närmare 90 procent.

 

- Från kommunens sida skulle vi gärna se att man siktar på det dyraste alternativet. Men det är upp till Naturvårdsverket att bestämma. Kommunen går in med en medfinansiering på 5 procent av slutsumman, säger Anette Källman.

 

I den prognosticerade summan om 80 miljoner kronor ingår inga medel för att eventuellt spara eller återuppföra delar av de gamla brukslokalerna som ett byggnadsminne på någon annan plats i Gusum.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!