"Hela området är intressant att titta på"

Oron i Rejmyre har mestadels handlat om vattentäkten i Hunn. Inte för eventuella föroreningar
i marken.

20 februari 2009 00:16
- Reijmyre Glasbruk klassas i dag som ett allvarligt förorenat område, säger Kerstin Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Finspångs kommuns miljöenhet.

 

- Hela industriområdet är intressant att titta på. Den gamla tippen ligger intill Lillsjön som rinner ut
i Hunn. Diskussionerna om att marken är förorenad tar fart när det diskuteras etableringar av nya verksamheter i samhället som behöver utnyttja marken.

 

Klass ett betyder mycket stor risk för människors hälsa och miljön. När förorenad mark inventeras får man bland annat svar på risken för spridning och halterna av föroreningarna.

 

Handlingsplan
En historisk kartläggning kan också ge svar på hur utbrett glasbruket var förr i tiden.

 

- Det ska göras en handlingsplan för förorenad mark där kommunen kan prioritera områdena som är angelägna att åtgärda. Betalas det ut statliga bidrag för undersökningen måste kommunen stå för tio procent av kostnaderna. Dilemmat för glasbruket är att verksamheten fortfarande pågår i Rejmyre. Ansvarsutredningen blir krånglig eftersom företaget gått i konkurs ett par gångar under årens lopp.

 

Oro för dricksvattnet
Kerstin Andersson har flera gånger hört talas om oron för dricksvattnet
i Rejmyre, men aldrig för Rejmyrebornas hälsa i ett större sammanhang.

 

- Jag välkomnar en undersökning om det finns möjligheter och pengar till det. Det är alltid bra att kunna utesluta risker, säger hon.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!