Miljöprojekt Gusum tar beslut i höst

Arbetet med Miljöprojekt Gusum fortskrider. För närvarande pågår inventering och provtagningar av byggnadsmaterial inom bruksområdet och panncentralen.

23 september 2008 18:54
Men även markområdet har granskats och i slutet av den här månaden kommer rapporten, som slår fast hur nedsmutsat området är efter brukets mångåriga produktion.

 

Markundersökningen, som gjordes i somras, innebar att man bland annat grävde meterdjupa gropar samt genomförde borrningar till ett djup av 3-5 meter. Även kompletterande undersökningar av vattnet har gjorts under resans gång.

 

- När vi har fått in uppgifter från samtliga un-dersökningar så flätas
dessa samman för att vi
ska kunna ta ställning till vilka åtgärder som ska genomföras och till vilka kostnader. Men det handlar givetvis också om en riskbedömning, säger Annette Källman, projektledare för Miljöprojekt Gusum.

 

Det är via länsstyrelsen, som kommunen går in till Naturvårdsverket med en ansökan om medel, vilket förmodligen sker i höst.

 

- Får vi positivt besked därifrån kan föreberedelser för sanering och upphandling av rivningsentreprenad börja våren 2009, säger Annette Källman.

 

Har ni uppskattat hur många kubikmeter massor det handlar om?

 

- Nej, det har vi inte. Det framkommer först när undersökningarna har sammanställts.

 

Finns det någon möjlighet för allmänheten att bekanta sig med era uppgifter?

 

- Vi kommer att ha ett samrådsmöte senare i höst. Då presenteras de olika åtgärdsförslagen och allmänheten ges då möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag. Därefter tar vi beslut för att senare vända oss till Naturvårdsverket med en ansökan.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Cederqvist