Höga halter av kvicksilver och PCB i Bråvikens fisk

Glittrande skön på ytan, men i bottnarna finns mer gift än anat. PCB, kvicksilver, koppar och zink - nya mätningar ger en otäck bild av vad som finns under ytan.

9 september 2008 00:19
Länsstyrelsen i Östergötland har gjort en undersökning på abborrar.

 

Det visade sig att abborrarna i Bråviken har upp till tio gånger högre halt av PCB-gifter än abborrar fångade i södra delen av Östergötland. Även kvicksilverhalterna är för höga och ligger över EU:s gränsvärden.

 

- Botten i Bråviken är förorenad av bland annat PCB, säger Helene Ek, byrådirektör vid länsstyrelsens miljöskyddsenhet. Våra undersökningar visar att det finns miljögifter, typ PCB, som tas upp av fisken.

 

Införsel av PCB
PCB förbjöds 1978 men det förekommer på olika sätt fortfarande tillförsel av giftet till miljön.

 

- Det här rör gamla synder, förklarar Helene Ek. Antingen i ligger giftet i sedimentet eller som deponier. PCB användes i olika industrisammanhang.

 

Det är första gången man undersökt både tungmetaller och organiska miljögifter i abborre från inre delen av Bråviken.

 

Giftet i Bråviken
- Vi visste att botten är förorenad, men inte att fisken innehåller så mycket miljögifter. Nu kräver EU att vi gör ett åtgärdsprogram. Det första vi ska göra är att kartlägga hur giftet spritt sig i Bråviken.

 

Undersökningen är ett omfattande arbete som länsstyrelsen lagt ut på ett konsultföretag. Gamla undersökningar ska sammanställas samtidigt som nya stora bottenundersökningar görs. I vår ska det vara klart.

 

Utöver PCB och kvicksilver ligger halterna för koppar och zink dubbelt så högt som i ett renare område.

 

Abborre är en mager fisk. Det innebär att den inte tar till sig så mycket av de fettlösliga gifterna. Laxöringen, fisket har blivit en turistattraktion i Norrköping, har man inte gjort några mätningar på.

 

Fet fisk=mer gift
- Men en fetare fisk löser och tar till sig de fettlösliga gifterna i ännu högre omfattning, förklarar Helene Ek.

 

Livsmedelsverket i Sverige tillåter högre värden än EU. Gränsvärdena för kvicksilver kommer från Världshälsoorganisationen, men EU har kommit med nya, lägre gränsvärden.

 

- Det innebär, säger Helene Ek, att i stort sett all vår insjöfisk kommer att hamna över EU:s gränsvärden.

 

Varför ligger då EU:s värden generellt lägre än Livsmedelsverkets?

 

- EU tar hänsyn inte enbart till människor. Om man ser till fåglar och däggdjur som lever av fisk så är de ännu känsligare.

 

Sverige är ett av de länder som har högre bakgrundshalter av kvicksilver. Något som tas hänsyn till då gränsvärden sätts.

 

- Men även med den hänsynen kommer proverna från Bråviken över gränsvärdet.

 

Hur kommer den planerade muddringen i Bråviken att påverka miljön?

 

Gifter sprids
- Alltid, förklarar Helene Ek, när man har förorenade sediment eller bottnar är det risk att giftet sprids och kommer upp i vattenmassan. Man rör ju om i det, kan man säga. Gifterna blir mer tillgängliga för fisken.

 

Den som äter fler än fem - tio Bråviksabborrar i veckan får i sig gifter över gränsvärdena. Barn, kvinnor som är gravida eller planerar att snart bli, liksom ammande kvinnor bör vara särskilt försiktiga.

 

Kenneth Isaksson, vid Cityfiske i Norrköping, är mycket oroad och hoppas att undersökningsresultaten tas på största allvar.

 

Fakta PCB och kvicksilver
Klorerade organiska föreningar

 

Klorerade organiska föreningar, som t.ex. DDT, PCB och dioxiner, är fettlösliga och lagras därför lätt i fettvävnaderna hos djur och människor. Föreningarna kan påverka fortplantningen, hormonsystemen, ämnesomsättningen och immunförsvaret.

 

Kvicksilver är en tungmetall som inte bryts ned i naturen. Kvicksilver sprids via industrier och nedfall, men också från produkter som innehåller kvicksilver (till exempel batterier och färger).
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Dandels