Statens kaka alltför liten för unga östgötar

Dåligt betalt och ointressanta jobb. Personalkris hotar i Östergötland. Unga akademiker vill hellre jobba privat.

- Läget är allvarligt, staten står inför en stor utmaning, menar Annette Carnhede som är ordförande för Statstjänstemännen.

15 augusti 2008 20:19

 

Intresset för att jobba inom staten är sämre i Östergötland än i övriga landet.

 

- Ett klart underbetyg, förtroendet är kört i botten, anser fackets representant.

 

Om fem år går 1 600 statsanställda i pension. Ytterligare 1 700 beräknas försvinna inom tio år.

 

Fyrtiotalisterna lämnar ett stort tomrum. Problemet är att det saknas unga kompetenta ersättare.

 

Skeptiska
Studenterna i Linköping är mer skeptiska till staten än i övriga Sverige.

 

- Platsannonserna lockar med fel beskrivningar, tror Annette Carnhede.

 

- På sikt hotas rättssäkerheten och demokratin om staten inte kan rekrytera kompetenta medarbetare, anser hon.

 

Statens kaka är liten men säker. Så lyder en vanlig uppfattning. Unga akademiker i Östergötland tror att kakan är långt mindre än övriga studenter. Bevisligen tjänar länets statsanställda 895 kronor mindre i månaden än genomsnittet.

 

Samtidigt tror studenterna att tryggheten är betydligt större. 72 procent (mot 60 procent för riket) förknippar jobbet med trygghet. Förväntningarna gör att man blir mer negativ till staten när man blivit anställd.

 

Dålig moral
Det märks bland unga anställda. Långt färre tycker att staten representerar trygghet. Bara hälften så många östgötar (mot 10 procent i landet) tycker att staten utmärker sig för god etik och hög moral.

 

Missnöjet med lönen är mer uttalat i östra Mellansverige. Möjligheten att göra karriär anses dåliga. Däremot är man mer nöjd med arbetskamraterna.

 

Nästan hälften av alla unga statsanställda vill byta till en privat arbetsgivare.

 

Studenterna i Linköping är övertygade om att det statliga jobbet är ointressant. Bara 9 procent förväntar sig intressanta arbetsuppgifter, mot 17 procent i hela landet. Flextider är också något som få hoppas på.

 

- Statsjänstemän bör få obligatorisk utbildning som går att karriärsäkra, säger Annette Carnhede.

 

Auktoriserade
Det betyder "någon form" av auktorisation och utvecklingskontrakt. Facket vill ha tydliga karriärvägar och konkurrenskraftiga löner. Enligt Carnhede medger nu Arbetsgivarverket att det råder klar brist på kompetent arbetskraft inom staten.

 Fotnot
: Undersökningen omfattar 1 000 statsanställda unga akademiker och 1 000 studenter i hela landet. Statstjänstemannaförbundet organiserar allt mellan handläggare och generaldirektörer.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!