Höjdarjobb på fyrdagen

Kommande söndag borde vara en högtidsdag för den som är intresserad av fyrar. Då arrangeras Internationella fyrdagen och då visas bland andra Häradskärs fyr, längst ut i Gryts skärgård. Då finns således chans att ta de sammanlagt 96 trappstegen upp i fyren och njuta av både utsikten och historiken, längst uppe vid lanterninen.

12 augusti 2008 08:50
 För guidningen, som varar mellan klockan 12 till klockan 16 svarar bröderna Bo och Kenneth Magnusson, födda och uppvuxna på Häradskär.

 

Roterande lins

 

Häradskärs fyr uppfördes 1863 och ritades av Gustav von Heidenstam, far till Werner von Heidenstam. Fyren var den första i sitt slag i landet med en roterande lins.

 

Redan på 1630-talet beskrivs ett sjömärke på platsen, då i form av en hög stång med en tunna.

 

Hundra år senare flyttades Stora sjötullen från Norrköping till Kättilö i Gryts skärgård. Alla passerande fartyg skulle då förtullas vid Kättilö-Barösund. Trafiken till sjöss ökade och 1745 lät magistraten i Norrköping uppföra en båk på skäret. Resterna av båken kan ses än i dag.

 

Ägs av Sjöfartsverket

 

Bemannade fyrplatser är historia i dag och fyren på Häradskär elektrifierades 1960. Det var också då som den siste fyrmästaren lämnade skäret. Den är fortfarande i drift, men har med dagens moderna navigationssystem spelat ut något av sin roll.

 

Fyren ägs av Sjöfartsverket och för fyra år sedan målades den om, till en kostnad av 1,5 miljoner kronor. Egen matsäck rekommenderas och båttransport ordnas från Fyrudden, exempelvis efter överenskommelse med Kättilö Båttransporter eller Fångö Taxibåtar.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!