Få vill plugga i Valdemarsvik

Totalt 42 platser, men endast 24 har tagits in. Intresset för Valdemarsviksgymnasiets fyra program, inför hösten, är skralt.

11 maj 2007 10:41

Vid ansökningstidens utgång visar det sig att endast två elever har tagits in på det specialutformade programmet friskvård, som erbjuder tolv platser. Och kastar man en blick  på programmen formgivning och möbelhantverk, där sammanlagt 20 platser står till förfogande så har tolv tagits in. Däremot har programmet  teknik-lärling rönt stort intresse. Samtliga 10 platser är fyllda.
– Det här är visserligen preliminära intagningssiffror, men vis av erfarenhet vet vi att de är tongivande, säger förvaltningsutredare Ewa Wahlfreds.
Marginell effekt
Ansvariga trodde på ett lyft i och med att de båda programmen möbelhantverk och formgivning begåvades med riksintag. Men enligt Wahlfreds blev effekten marginell.
– Rent generellt, när det gäller gymnasiet, så har det blivit färre och färre sökanden. Och den bilden delar vi med flera mindre kommuner. Det är ju de stora kommunerna som lockar. Dessutom är det otroligt många friskolor som har startat. Det vi kan erbjuda är ett exklusivt program som Carl Malmsten, med formgivning och möbelhantverk. Men det har bevisligen inte lyckats fullt ut.
Teknikprogrammet har under innevarande läsår få elever. Men i och med en förändring, där eleven kommer ut som lärling under studietiden, så har uppenbarligen intresset ökat.
– När det gäller friskvårdsprogrammet så ska utbildningen ges en chans eftersom kommunen har sökt riksintag, vilket kan bli aktuellt först med början hösten 2008, säger Wahlfreds.
120 elever
I dag studerar 190 elever på gymnasiet i Valdemarsvik, varav närmare 40 inom det individuella programmet, det vill säga elever som inte kommit in på sökt program, eller av andra skäl inte påbörjat någon gymnasieutbildning. Till hösten beräknas cirka 120 elever studera på Bäckadalsgymnasiet, 15 inom det individuella programmet.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Cederqvist