Längre väntan för ettårige Adel

Efter NT:s artiklar om passproblem för irakier kan reglerna ändras. På fredag möts Migrationsverket och irakiska ambassaden.

13 maj 2008 20:27

 

Ettårige Adel, som NT tidigare har skrivit om, får vänta längre på att få ett pass och möjligheten att hälsa på sin mormor. Han är irakisk medborgare född i Sverige och får inget främlingspass.

 

Enligt Migrationsverket kan han få ett pass av irakiska ambassaden. Men ambassaden hänvisar till Bagdad.

 

Efter NT:s artiklar lade Migrationsverkets tillståndsenhet i Norrköping alla passansökningar på is, i väntan på nya riktlinjer. Efter en snabbgranskning av irakiska ambassadens regler fann man bland annat att ambassaden inte utfärdar rätt typ av pass.

 

- Beslutet togs enligt de riktlinjer vi hade. Det här barnet borde kunna få ett irakiskt pass, säger beslutsfattaren Suzanne Rosenlind på tillståndsenheten.

 

På ambassaden vidhåller man alltjämt sin syn på saken. Irakiska barn födda i Sverige behöver id-handlingar. Handlingarna måste hämtas på plats i Irak.

 

- Det som ställde saken på sin spets var de uppgifterna vi fick att irakiska ambassaden inte utfärdar pass som gäller i Sverige. Då rör det alla irakier.

 

Representanter från Migrationsverkets centrala tillståndsenhet kommer på fredagen att träffa personal från ambassaden. Avsikten är att reda ut vilka regler som gäller och vilka typer av pass som utfärdas.

 

Först efter detta besök kan Adel få besked om han kan få besöka sin mormor eller ej.

 

- Om det blir ändringar i riktlinjerna blir det efter det här samtalen, säger Suzanne Rosenlind.

 

Adels pappa, Hamed Sadek, är nöjd att parterna möts, men skulle gärna få besked innan sommarsemestern. Han anser att problemet har varit att Migrationsverket och ambassaden kommit med egna förklaringar av situationen.

 

- De har inte lyssnat på varandra. Ambassaden har fasta regler, de går efter irakiska lagen. Vi hamnade emellan.

 

En regeländring får konsekvenser för fler än Adel.

 

- Alla lider av det här, och många irakier pratar om det, säger Hamed Sadek. Folk hoppas att det vi startat kan ge effekt. Det viktigaste är att alla jobbar enligt samma regler.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!