Förstfödda får mera uppmärksamhet 

Störst, bäst och duktigast. Förstfödda värderar sig själva högre än senarefödda. De är också mindre ängsliga och oroliga än yngre syskon.

28 mars 2008 00:15
Säg mig vilket nummer du har i syskonskaran och jag ska säga dig vem du är ...

 

Nja, riktigt så enkelt är det kanske inte. Forskarvärlden är kluven i frågan om vilken betydelse placeringen i syskonskaran har för hur vi utvecklas som personer.

 

Anna Dåderman är docent i psykologi och är nu knuten till Polishögskolan. Hon har doktorerat i såväl psykologi som rättspsykologi.

 

Hon är övertygad om att placeringen i syskonskaran påverkar oss mycket.

 

- Förstfödda har högre självkänsla än senarefödda. De värderar sina färdigheter, förmågor och talanger högre än senarefödda. Det är rätt så intressant, säger hon.

 

Värderat sig själva
Sitt uttalande grundar hon på en studie där man låtit en grupp om 50 män i åldrarna 16-35 som alla genomgått rättspsykiatrisk undersökning göra en självskattning, det vill säga värdera sig själva.

 

Den här gruppens resultat jämfördes med en grupp om 100 "vanliga" män i samma åldrar. Resultaten för de båda grupperna blev likvärdigt.

 

De som var äldst i syskonskaran hade bättre självkänsla. De var också starkare psykiskt så till vida att de var mindre oroliga och ängsliga jämfört med senare födda.

 

Flera förklaringar
Enligt Anna Dåderman är förklaringarna flera att det förhåller sig på det här viset.

 

Den förstfödde får mer omvårdnad och odelad uppmärksamhet av sina föräldrar.

 

- Många föräldrar har ingen erfarenhet alls tidigare utan ägnar barnet sin totala uppmärksamhet.

 

När syskonen kommer ändras kraven på den förstfödde. Att bli storasyster eller storebror ökar kraven.

 

- " Du är äldre. Du måste göra si eller så", exemplifierar Anna Dåderman som menar att förstfödda blir regelstyrda och vana vid höga krav och stort ansvar.

 

Mentalt starka
Personligheten stärks av att de får ta stort ansvar. De utvecklar känslan av att de är duktiga. De blir mentalt starka.

 

Om det förstfödda har ett syskon som bara är ett eller ett och ett halvt år yngre blir situationen en annan. Då blir syskonplaceringen mer som en tvilling.

 

- Att leva med syskon är den första skolan i socialt samspel. Vi lär oss hantera konflikter. Det ska inte underskattas, menar Anna Dåderman.

 

- Det har man med sig resten av livet.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!