Kommunborna ska tycka till om sanering

Valdemarsviks kommun efterlyser nu kommunbornas synpunkter inför formulerandet av ansökan till Miljödomstolen om framtida arbeten i Valdemarsviken.

28 februari 2008 19:40
Mellan 100000 och 250000 kubik förorenade sediment ska muddras ur Valdemarsviken. Efter muddringen ska sedimenten läggas upp i vatten eller på land, och därefter avvattnas. Slutprodukten, förhoppningsvis innehållande stora mängder förorenande krom, ska sedan förvaras någonstans.

 

Idag finns fem alternativ för var muddermassorna ska förvaras. Hemsjön och Grävsätter är de två landbaserade alternativen. Att använda muddermassorna för att stabilisera Grännäsviken är det tredje alternativet. Kommunen bollar även med två undervattensalternativ.

 

Ont om tid
Den som vill säga sin mening om de föreslagna metoderna och alternativen för deponering får skynda sig på. Ansökan om tillstånd för arbetena ska skickas in till Miljödomstolen i maj. Deadline för allmänhetens synpunkter går ut redan 4 mars.

 

-Den knappa tiden har att göra med att vi vill få fart på projektet. Vi måste skynda på åt alla håll om vi ska bli klara med ansökan till mitten av maj, säger Thomas Örnberg, teknisk chef på Valdemarsviks kommun.

 

Samrådsmöte
Flera kommunbor passade på att säga sin mening vid det samrådsmöte som i veckan hölls i Valdemarsviks Folkets hus.

 

Christer Malmberg från Östra Ed undrade till exempel hur kommunen tänker när de föreslår att sedimenten, enligt de landbaserade deponeringsalternativen, ska avvattnas i anslutning till Valdemarsviks reningsverk.

 

-Slammet därifrån används ju med gott resultat inom jordbruket idag. Varför riskera att den kräsne konsumenten, med all rätt, menade Malmberg, börjar undra om det finns rester av krom i marken där bonden odlar?

 

Kommunen, genom anlitade experten Per Elander från Envipro Miljöteknik i Linköping, försäkrade att muddermassorna inte kommer att vara i kontakt med ordinarie slam från reningsverket.

 

Kvicksilver oroar
En kvinnlig åhörare formulerade sin oro för att det kvicksilver, som dokumenterat finns i Valdemarsviken, ska läcka ut till vattentäkter kring de områden som nu föreslås blir deponiplatser.

 

-Det kvicksilver som dokumenterats måste omvandlas i annan form för att det ska kunna upptas av människan. När vi gjorde förstudien slog vi fast att kvicksilverproblemet inte är tillräckligt stort för att motivera en åtgärd, sade Per Elander.

 

Nu ska kommunen titta på de förslag och synpunkter som kom fram vid samrådet. Dessa kommer även att inkluderas i sin helhet i ansökan till Miljödomstolen. Thomas Örnberg förklarar dock att det fortfarande finns möjlighet att göra sin röst hörd, även efter att ansökan lämnats in.

 

-Det här är en levande process. Miljödomstolen kommer för sin del också att begära in synpunkter från alla som berörs av projektet, säger han.

 Fotnot
: För mer information om projektet, se kommunens hemsida www.valdemarsvik.se
Fakta Alternativen för deponering
Hemsjön och Grävsätter är de två landbaserade alternativen. Antingen avvattnas muddermassorna på plats, eller pumpas till kommunens reningsverk där de efter avvattning förs med lastbil till deponeringsplatsen.

 

Tredje alternativet är att muddermassorna används till att stabilisera Grännäsviken.

 

De bägge undervattensalternativen innebär att muddermassorna läggs på större djup i Grännäsfjärden utanför det kommunala reningsverket. Lagt på så kallad ackumulationsbotten anses framtida påverkan osannolik.

 


Källa
: Valdemarsviks kommun
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Andersson