Familjen fick cancer efter tiden i Gusum

Mamma Märta, döttrarna Marina och Birgitta och sonen Ulf-Göran drabbades av cancer. De bodde länge i Gusum, åt fisk och kräftor från vatten där de sett ytbehandlingsbad och andra giftigt avfall dumpades.

31 januari 2008 21:01
-Mina föräldrar bodde hela sina liv i Gusum. Jag själv i 23 år, från 1937. Pappa jobbade först på bruket, sedan blev han vaktmästare och körde bion i Föreningshuset, där vi bodde i 20 år. Själv är jag född i gamla bruket som brann. Det fanns ett par lägenheter där. De blev för övrigt ritkontor där jag kom att jobba nästan tio år.

 

Marina Öhr, 71 år, bor sedan många år i Grums. När hon läste NT:s artiklar om Gusum och allt som drabbat mark, byggnader och vatten där, dök minnesbilder från förr upp.

 

Växte så dåligt
-Föreningshuset låg ju bara några hundra meter från bruket. Vi undrade naturligtvis varför växtligheten var så dålig vid huset. Och om det var bra att bo under en kraftledning. Men det blev bara frågor. Sedan badade vi nedströms bruket. I ån och i Byngaren. Och därifrån fick vi också fisk och kräftor. I ån dumpades ju allsköns syror från betning och annat, fortsätter Marina.

 

Svampar och bär hämtade familjen också från skogen och vattnet till den egna brunnen kom från en tjärn alldeles intill.

 

I Ramsdal, utanför Söderköping bor brodern Ulf-Göran Nilsson, 67. Han berättar om hur deras mamma för tio, femton år sedan räknade att det fanns över 70 änkor i Gusum

 

Läkarna osäkra
-Änkor efter män som jobbat på bruket. Jag jobbade också där. Fyra år i mässingsbruket. 1963 flyttade jag till Söderköping, säger Ulf-Göran.

 

1994 upptäcktes bröstcancer hos Marina. Och hennes storasyster Birgitta, bosatt i USA sedan länge. Och hos mamma Märta. Alla tre opererades samma år. Birgitta fick ta bort två bröst. Marina ett och har en mycket tjock arm efter ingreppet. Mamma Märta dog 2001, av ålderssvaghet, 90 år gammal.

 

Förra våren fick Ulf-Göran beskedet: Du har prostatacancer.

 

-Jag kom som väl tidigt. Jag tog ett PSA-prov. Det bör alla karlar göra, säger Ulf-Göran som därefter genomgått omfattande strålning.

 

Ulf-Göran och Marina är förvånade över att de inte hört talas om eller fått delta i universitetets cancerundersökning. (Förklaring i annan artikel.)

 

-Det finns väl en risk att det är många, många fler som drabbats av cancer från bruket, säger Ulf-Göran och tillägger, att en läkare tror att hans prostatacancer beror på bruket en annan att den är genetisk,

 

-Min läkare här i Värmland är helt övertygad om att den inte är genetisk. Han anser att jag var för gammal för den förklaringen, säger Marina.

 

Den äldste brodern lämnade Gusum mycket ung och har inte drabbats av cancer.

 

Bad från ytbehandling, polering och betning dumpades obehandlade ut i Gusumsån från slutet av 1800-talet till fram till slutet av 1970-talet. I början av 70-talet skedde ett större utsläpp till Gusumsån av PCB-haltig olja. De mest förorenade sedimenten muddrades och hamnade på den sk PCB-tippen vid Gräsdalenfabriken. Nedströms deponin har ån sedan visat sig innehålla höga till mycket höga halter PCB.

 

Undersökningar 2007 visar att sedimenten i Gusumsån och Byngaren har klart förhöjda halter av framförallt koppar och zink, men även krom, kvicksilver, tenn, bly och PCB. Abborre och gädda innehåller 7-13 gånger mer PCB än vad som är normalt.

 

De ekologiska processerna i marken är så kraftigt störda att förna (döda växter) och kvistar inte bryts ner. På vissa delar finns ingen vegetation alls. Kvistar och förna är svartfärgade.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Granehed