Barn och ungdomar bakom många anlagda bränder

Barn och ungdomar ligger bakom mer än hälften av alla anlagda bränder. Framför allt är det skolor som drabbas.

3 januari 2008 20:11
-Antalet anlagda bränder ökar, mest i skolor men även i andra allmänna byggnader, säger Susanne Hessler, på Svenska Brandskyddsföreningen.

 

Hon berättar att det finns mycket forskning om anlagda bränder och Styrelsen för svensk brandforskning har startat en brett upplagd forskning om just detta.

 

Samhällsintresset är stort. Dels eftersom anlagd brand är ett allvarligt brott, dels kostar samhället över en miljard kronor per år.

 

Skolor är hårt drabbade, hälften av alla skolbränder är anlagda. Det är dubbelt så många som för alla bränder totalt sett.

 

Enligt Styrelsen för brandforskning sker det idag ungefär en anlagd skolbrand per dag i Sverige. Och endast skolbränderna beräknas kosta samhället minst 300 miljoner kronor per år.

 

Ett stort problem med anlagda bränder att polisen sällan lyckas identifiera dem som ligger bakom dem. I 90 procent av fallen saknas gärningsmän.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!