Gruvor i högsta riskklass

Sätragruvan i Doverstorp och Malmviksgruvan i Åtvidaberg är tillsammans med Arvidsbergsgruvan vid Slätbaken de tre östgötagruvor som hamnar i högsta riskklass. Det största problemet, Bersbo, är delvis åtgärdat.

2 januari 2008 19:33
Det var under 1300-talet som man började bryta sulfidmalm i Sätra för att utvinna järn. Brytningen pågick till 1830. 1917 började man bryta kiselmalm, som användes till framställning av svavelsyra och sulfit. 1 december 1919 gick gruvföretaget i konkurs.

 

Malmen vittrar

 

Här liksom vid alla andra gruvor har marken påverkats för lång tid. Gruvan var ett dagbrott. Idag är det blottade berget både i och utanför dagbrottet starkt missfärgat på grund av vittring. Den malm man bröt vittrar snabbt, då den kommer i kontakt med syret i luften och då bildas svavelsyra som leder till försurning i miljön. Den kan få metaller, som koppar, bly och arsenik i marken att börja röra på sig mot vattendrag.

 

Koppargruva

 

Malmviksgruvan är en koppargruva som bearbetades under 1700- och 1800-talet. Den ingår i det större Marmorsgruvfältet. Det stora hotet här är koppar och arsenik. Man bedömer föroreningsnivån som mycket hög. Gruvan ligger nära en liten sjö och nära några hus, mest använda som fritidshus. Hela området är attraktivt och lättillgängligt. Det gör att området högriskklassats.

 

Åtgärd dröjer

 

Om de här platserna kommer att åtgärdas är oklart. I vart fall lär det dröja länge. Först görs en allmän bedömning om eventuell hotbild, sedan krävs en mer omfattande undersökning för att klara ut vad som verkligen kan finnas i marken. Därpå måste länsstyrelsen reda ut vem som har ansvar för området. Finns det ingen blir det statens huvudvärk. Sedan gäller det att få fram mycket pengar. För sanering är dyrt. Och det finns många förorenade områden runtom i landet.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Granehed