Bersbo gruva fortfarande intressant för malmletare

Det läcker fortfarande tungmetaller från länets en gång mest förorenade gruvområde i Bersbo. Trots lyckad sanering. Samtidigt jagar malmletare nya fyndigheter.

2 januari 2008 19:32
I 500 år, fram till 1929 bröts det koppar i Bersbo utanför Åtvidaberg. Gruvan stängdes på grund av kopparbrist, hävdar hembygdsfolk NT talat med.

 

Nya bryttekniker och bättre utrustning gör dock att Bersbo åter blivit intressant för malmletarna. NT har berättat om malmletarnas nyväckta intresse.

 

Farligt läckage
Om det blir brytning är oklart. Undersökningen av malmförekomsten är ännu inte klar. Karin Sigvardsson, länsstyrelsen, uttalar samtidigt viss oro. För mark och vatten är fortfarande förorenat.

 

Cirka 40 ton tungmetaller som zink, koppar, bly och kadmium och 20 ton svavelsyra lakades varje år av väder och vind ut ur avfallshögarna vid Bersbo gruvor. Detta tills man på 1980-talet sanerade området. Gruvavfall täcktes då med olika lager av jord och sand och man planterade växter ovanpå. Saneringen i Bersbo var både världs-
unik och framgångsrik, med 90-procentig minskning av läckaget.

 

Stört ekosystem
Efter saneringen lät länsstyrelsen undersöka om det fanns metaller i sjöar och vattendrag nedströms Bersbo gruvormråde. Det visade sig, att metallhalterna i ytvattnet minskat och det gör det lättare för vattenlevande organismer. Och det är ingen risk att bada i området eller äta fisk och kräftor.

 

Men Gruvsjön, närmast gruvområdet, är fortfarande starkt försurad. Fisken är borta och bottenfaunan störd. Även i andra sjöar är ekosystemet stört.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Granehed