Flera gruvor läcker farliga tungmetaller

Välstånd och tillväxt. Det har den östgötska malmen betytt. Men också en baksida. Som avfallshögar som läcker farliga tungmetaller. Hittills har 480 övergivna gruvhål identifierats i länet.

2 januari 2008 19:31
De första gruvorna öppnade på 1300-talet, kanske ännu tidigare. Järnmalm hade stor betydelse under 1600- och 1700-talen i norra Östergötland. På 1700- och 1800-talet lades fokus på koppar i Åtvidaberg och östra länsdelen. I slutet av 1800-talet och några decennier framåt blev nickel, bly, zink, och selen intressant, förutom koppar och järn.

 

1959, efter 14 år, stängde den sista och lilla gruvan i Östergötland. Det var Baggetorpsgruvan Tjällmo, där wolfram och molybden bröts. Metallerna ingår i stållegeringar. Idag har prospekteringsföretaget Sandvik Tooling tillstånd att söka efter mer wolfram.

 

Kadmium, kvicksilver...
Men äldre tiders gruvbrytning har en mycket trist baksida. Bara fem till 30 procent av det brutna berget innehöll tillräckligt med metall för att man skulle ta vara på den och bearbeta den. Avfallet som kallas varp, läcker idag alldeles för mycket tungmetaller. Det är bly, koppar, nickel, zink, kadmium, kvicksilver och arsenik. På en del håll har avfallet även resulterat i försurning.

 

Någon rening av avfallet fanns inte förr utan det dumpades helt sonika på marken intill gruvan.

 

Mer än 100 år
Avfallet från dagens gruvor är förhållandevis mycket mindre och dessutom renare. Och så täcks det vanligtvis över för att hindra att föroreningarna lakas ut när det regnar.

 

Avfallshögar vid 24 östgötagruvor har undersökts närmare. Det största problemet, Bersbo, ingår inte då sanering gjorts där. Tre gruvor, Sätra i Finspångs kommun, Malmvik i Åtvidabergs kommun och Arvidsberg i Norrköpings kommun ligger i riskklass 1. Det innebär en mycket stor risk för människa och/eller miljö. Ytterligare 11 har placerats i riskklass 2, 3 och 4. Övriga anses ha ingen eller obetydlig miljöpåverkan.

 

400000 kubikmeter gruvavfall ingår i undersökningen, som pekar på att högarna innehåller upp mot 2500 ton tungmetaller. 100-200 år efter det att gruvor stängts läcker det årligen ut cirka 400 kilo tungmetaller.

 

Gruvor i klass 1, mycket stor risk: Sätragruvan Finspång, Arvidsberg Norrköping, Malmviksgruvan Åtvidaberg.

 

Klass 2, stor risk: Mormorsgruvfältet Åtvidaberg, Rippetorp och Fångö Gryt/Norrköping, Rud Finspång, Marketorpsfältet Finspång, Häradsgruvan Valdemarsvik.

 

Klass 3 måttlig risk: Marketorpsfältet Finpång, Rippetorp Norrköping och Våxmossen Motala.

 

Klass 4, liten risk: Karstorpsgruvorna Finspång, Raggansgruvan Norrköping, Skrikerumsgruvan Valdemarsvik.

 

Ingen eller obetydlig miljöpåverkan: Mörtnäs Norrköping, Hagen Åtvidaberg, Spångdalen Valdemarsvik,Tångelöt, Nartorps gruvor och Ormestorp Söderköping, Storgruvefältet, Bredgruvefältet, Sandgruvefältet och Åsebogruvorna, alla Finspång.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Granehed